Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č. 13 / 2017

 

Zápis č. 13 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 1. 2. 2017

 

Přítomno: 10 členů + 1 člen přišel v 17,50 hod. – dle prezenční listiny

Omluvena: Ing. Bakeš, p. Jiroutová, p. Kozáček, Ing. Kulhánek

Neomluveni: nikdo

 

Začátek zasedání: 17,10 hod

Konec zasedání: 19,00 hod

 

Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 7. 12. 2016, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 22. 12. 2016 a sejmut 10. 1. 2017. Dále konstatoval, že je přítomno 10 členů a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

 

- Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Projednání, příp. schválení rozpočtu obce na rok 2017.

5. Projednání, příp. schválení přenesení kompetencí na radu obce dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích - schvalování rozpočtových opatření.

6. Projednání, příp. schválení příspěvků z rozpočtu obce na rok 2017 organizacím.

7. Projednání, příp. schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017.

8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 10/1 o výměře 361 m2 v k. ú. Moravanský.

9. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 54/2 o výměře 210 m2 v k. ú. Čeradice nad Loučnou.

10. Projednání, příp. schválení změny ve výši odměn za výkony zákonných funkcí členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 414/2016 Sb.

11. Různé.

12. Diskuse.

13. Přednesení usnesení.

14. Závěr.

 

 

Oficiální znění a úplný obsah je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE.

POPLATKY A SVOZ ODPADU

upozorneni vyber poplatky odpady 2019 banner maly   

upozorneni svozy odpady 2019 banner maly

Důležitá hlášení

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Obecně závazné vyhlášky

PROJEKTY A DOTACE

 A4 diplomy 2018 web20

 

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x