Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravany

Na úřední desce naleznete nové dokumenty:

- Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 2. 9. 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti
OÚ Moravany.

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usncscní z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Projednání, příp. schválení změn rozpočtu č. 4/2015.

6. Projednání, příp. schválení obecně závazné vyhlášky obce 1/2015, kterou se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí

7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na nákup pozemku p. č. 23/I o výměře 2 184 m2 v k. ú. l'urov nad Loučnou

8. Diskuse

9. Přednesení usnesení

10. Závěr

Oficiální verze je ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE.

POPLATKY A SVOZ ODPADU

upozorneni vyber poplatky odpady 2019 banner maly   

upozorneni svozy odpady 2019 banner maly

Důležitá hlášení

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Obecně závazné vyhlášky

PROJEKTY A DOTACE

 A4 diplomy 2018 web20

 

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x