Kontakty

Obecní úřad Moravany
náměstí Hrdinů 136
533 72 Moravany

Tel.:  466 951 204
Fax:   466 951 003 

podatelna@obec-moravany.cz 
www.obec-moravany.cz

kontaktikon1

Důležitá hlášení

POZOR - čtěte upozornění pro období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v srpnu 2015

Napsal(a) 

Informace pro období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v srpnu 2015

 

VÝSTRAHA CHMÚ

PVI_2015/50

 

od pondělí 03.08.2015 10:37 (08:37 UTC)

NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ) :

- pro celou CR

 

od pondělí 03.08.2015 11:30 do odvolání

VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

- Praha do 600 m n.m.

- Středočeský do 600 m n.m.

- Plzeňský do 600 m n.m.

- Jihočeský do 600 m n.m.

- Pardubi cký do 600 m n.m.

- Královéhradecký do 600 m n.m.

- Liberecký do 600 m n.m.

- Ústecký do 600 m n.m.

- Jihomoravský do 600 m n.m.

- Zlínský do 600 m n.m.

- Olomoucký do 600 m n.m.

- Moravskoslezský do 600 m n.m.

 

od úterý 04.08.2015 13:00 do úterý 04.08.2015 22:00

Nad střední Evropou se udržuje nevýrazné tlakové pole. V noci z úterý na středu přejde přes naše území k východu slábnoucí studená fronta. před ní k nám bude zesilovat příliv velmi teplého vzduchu od jihu.

 

V úterý 4.8. vystoupí maximální teploty na většině území české republiky nad 31°C, mimo Karlovarského kraje a kraje Vysočina.

 

Slabé srážkové úhrny v předchozím období a nastupující teplý a suchý ráz počasí splňují podmínky pro vznik požárů na většině území České republiky, s vyjímkou některých oblastí v pohraničních horách. Riziko vzniku požárů je největší v nizších polohách, zejména ve středních Čechách a na jižní Moravě. vysoké teploty mohou vést k přehřátí a dehydrataci organi smu.

Je proto vhodné :

- omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodi nách.

- nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech,

- zvýšit konzumaci neslazených neal koholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami .

- při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým uv filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy) .

- věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

 

Doporučení ke zmírnění vzniku následků vzniku požárů:

- kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání i jiných zdrojů otevřeného ohně.

- v oblastech se zaschlou vegetací a v blízskostí polí s obilím dbát zvýšené pozornosti při pohybu zemědelské mechanizace a automobilové dopravy.

 

Vydalo: centrální předpovědní pracovi ště CHMÚ - Praha/ Rosa

Ve spolupráci s VGHMÚř http://pocasł . chmi . cz/

Distribuce: cz

 

Detailní informace naleznete na úřední desce zde v kategori oznámení.

 

 

POPLATKY A SVOZ ODPADU 2021

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili
poplatek za svoz odpadů a nemají na popelnici
nalepenou známku na rok 2021, že jim
od měsíce května 2021 nebude popelnice vyvezena

!   !   !

Poplatek můžete uhradit na OÚ Moravany ještě
v pondělí 10. května 2021 a činí 550 Kč na osobu.

 

Poplatky za odpad se vybírají

1. 2. 2021 - 30. 4. 2021

v kanceláři obecního úřadu v Moravanech v úředních hodinách.

Po dobu vládních opatření jsou upraveny úřední hodiny na
Po, St: 9-11 a 14-17 hod

CENA ZA ODPADY 2021

550,- Kč
Osoby s trvalým pobytem a cizinci s trvalým pobytem delším než 90 dnů v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice, Čeradice.

550,- Kč
Osoby bez trvalého pobytu, které na území obce vlastní stavbu nebo nemovitost, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží jedna popelnice.

Další popelnice k zakoupení na obecním úřadě Moravany za 700,- Kč.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

Děti do 3 let, 3. dítě do 18. let, poplatník, který se dlouhodobě nezdržuje v  obci 6 po sobě jdoucích měsíců.

HARMONOGRAM SVOZŮ
ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY

Měsíc

Den svozu

TKO 14 denní

Leden

5. a 19.

Únor

2. a 16.

Březen

2. a 16. a 30.

Duben

13. a 27.

  Úplné oficiální znění, žádosti a další podklady jsou k shlédnutí ZDE nebo ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OSTATNÍ DOKUMENTY" nebo mezi ostatními v dokumentech kategorie "FORMULÁŘE A TISKOPISY / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ".

SBĚRNÝ DVŮR MORAVANY

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrozměrný odpad rozebraný na díly, plasty, sklo, stavební suť, textilní odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) v Moravanech

OTEVÍRACÍ DOBA

Středa
1.11. - 31.3.
14,00 - 17,00
1.4. - 31.10.
15,00 18,00

Sobota
8,00 - 12,00

VÝKUP ODPADU

výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.

DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU!

!TŘIĎTE ODPAD!
!CHRÁNÍTE PŘÍRODU!

logo dso rozsireni vodovodu chroustovice 2020

ROZŠÍŘENÍ
VODOVODU
CHROUSTOVICE

Dobrovolný svazek obcí

Obecně závazné vyhlášky

A4 diplomy 2018 web20

publicita modernizace zs moravany modernizace odborne ucebny plakat 202009

firma eko kom logo

moravany eko kom certifikat 2019 03

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x