Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravany

Napsal(a) 

Na úřední desce naleznete nové dokumenty:

- Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 2. 9. 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti
OÚ Moravany.

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usncscní z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Projednání, příp. schválení změn rozpočtu č. 4/2015.

6. Projednání, příp. schválení obecně závazné vyhlášky obce 1/2015, kterou se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí

7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na nákup pozemku p. č. 23/I o výměře 2 184 m2 v k. ú. l'urov nad Loučnou

8. Diskuse

9. Přednesení usnesení

10. Závěr

Oficiální verze je ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE.

POPLATKY A SVOZ ODPADU

harmonogram svozu odpadu na rok 2020 harmonogram 01

poplatky odpadu na rok 2020 01

ceny poplatku odpadu na rok 2020

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

 A4 diplomy 2018 web20

 

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x