Vytisknout tuto stránku

Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravany 2017

Napsal(a) 

Na úřední desce naleznete nové dokumenty:

- Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 28. 6. 2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Moravany.

 

Program jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
 2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.
 3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.
 4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.
 5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 2.
 6. Projednání, příp. schválení nabídky předkupního práva na prodej chaty ev. č. E 64 postavené na pozemku p. č. 4700/8 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
 7. Projednání, příp. schválení nabídky předkupního práva na prodej chaty ev. č. E 79 postavené na pozemku p. č. 4700/10 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
 8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na nákup pozemku p. č. 132/64 o výměře 14 015 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou a pozemku p. č. 132/7 o výměře 5 813 m 2 v k. ú. Moravany nad Loučnou.
 9. Projednání, příp. schválení OZV č. 1/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
10. Projednání, příp. schválení OZV č. 2/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
11. Projednání, příp. schválení OZV č. 3/2017 o zákazu konzumace alkoholu na vymezených veřejných prostranstvích
12. Projednání, příp. schválení poskytovatele úvěru na financování akce „Stavební úpravy – Moravanský dům, etapa III.“ a případné schválení úvěrové smlouvy
14. Diskuse
15. Přednesení usnesení
16. Závěr

 

Oficiální verze je ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017".