Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravany 2017

Napsal(a) 

Na úřední desce naleznete nový dokumenty:

 

  • Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravany

 

Program jednání:


1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.
3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.
4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.
5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 7.
6. Projednání, příp. schválení směnné smlouvy na pozemky p. č. 101/1, p. č. 116/1, p. č. 116/11, p. č. 116/23, p. č. 116/24, p. č. 116/25, p. č. 133/9, p. č. 265/2, p. č. 311/6, vše v k. ú. Čeradice nad Loučnou za pozemky p. č. 5/7 a st. p. č. 41, oba v k. ú. Čeradice nad Loučnou.
7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 559/17 o výměře 39 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 559/6 v k. ú. Moravany nad Loučnou.
8. Projednání, příp. schválení nabídky předkupního práva na prodej chaty ev. č. 24 postavené na pozemku p. č. 392/7 v k. ú. Štěpánovsko v podílovém vlastnictví Lesního družstva vysoké Chvojno.
9. Projednání, příp. schválení dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené mezi Obcí Moravany a SMP – Odpady a.s. Pardubice a stanovení cen za svoz TKO na rok 2018.
10. Projednání, příp. schválení navýšení příspěvku na obědy pro osoby s trvalým pobytem v obci Moravany, pobírajících starobní důchod při stravování v SC Moravany.
11. Projednání, příp. schválení stanoviska k návrhům na pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce Moravany.
12. Projednání a schválení odměn neuvolněným zastupitelům od 1. 1. 2018.
13. Projednání a schválení odměňování členů komisí obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce.
14. Projednání, příp. schválení pověření rady obce k předběžnému schválení rozpočtových opatření provedených do konce roku 2017.
15. Projednání, příp. schválení rozpočtového provizoria obce na rok 2018.
16. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Moravany na období 2019 – 2021.
17. Diskuse.
18. Přednesení usnesení.
19. Závěr.

 

Oficiální verze je ke stažení zde nebo na na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017".

 

 

POPLATKY A SVOZ ODPADU 2020

!!! POZOR !!!
POPLATEK ZA ODPADY
JE SPLATNÝ JEN
DO 31. 5. 2020

Z provozních důvodů se poplatky za odpad vybírají

3. 2. 2020 - 30. 4. 2020

na obecním úřadě v Moravanech ve dnech:

pondělí a středa
8,00 – 11,00
13,00 – 17,00
úterý a čtvrtek
8,00 – 11,00.

CENA ZA ODPADY 2020

500,- Kč fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice, Čeradice.
500,- Kč fyzická osoba bez trvalého pobytu v obci, která na území obce vlastní stavbu nebo byt, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží jedna popelnice.

Další popelnice k zakoupení na obecním úřadě Moravany za 700,- Kč.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

- v některých případech je možné zajistit osvobození od poplatků, více informací naleznete v dokumentaci pod odkazy v závěru této zprávy

HARMONOGRAM SVOZŮ
ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY

Měsíc

Den svozu

TKO 14 denní

Leden

7. a 21.

Únor

4. a 18.

Březen

3. a 17. a 31.

Duben

14. a 28.

Květen

12. a 26.

Červen

9. a 23.

Červenec

7. a 21.

Srpen

4. a 18.

Září

1. a 15. a 29.

Říjen

13. a 27.

Listopad

10. a 24.

Prosinec

8. a 22.

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrozměrný odpad rozebraný na díly, plasty, sklo, stavební suť, textilní odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) v Moravanech

OTEVÍRACÍ DOBA

Středa
1.11. - 31.3.
14,00 - 17,00
1.4. - 31.10.
15,00 18,00

Sobota
8,00 - 12,00

VÝKUP ODPADU

výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.

DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU!

!TŘIĎTE ODPAD!
!CHRÁNÍTE PŘÍRODU!

Úplné oficiální znění, žádosti a další podklady jsou k shlédnutí ZDE nebo ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OSTATNÍ DOKUMENTY" nebo mezi ostatními v dokumentech kategorie "FORMULÁŘE A TISKOPISY / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ".

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Žádné události

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

 A4 diplomy 2018 web20

 

firma eko kom logo

moravany eko kom certifikat 2019 03

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x