Pohled do historie - Moravanský

Napsal(a) 

Moravanský ( Sehndorf, nesprávně Moravánky ) pocházejí z německé kolonizace Josefinské. Víska vzdálená 1 1/4 hod. jihozáp. od Holic, se 170 obyv. v 33 domech, z nichž původní stojí ve dvou řadách podél cesty. Pozemky zdejší jsou písčité a slovou Uiberschar, Zuthal a Stelle ( Baustelle ).
Moravanský vznikl způsobem zákupným na bývalém rybníku Moravanském r. 1782, když císař Josef II., podporuje po způsobu pruského Fridricha německou kolonisaci Čech, pozemky ze zrušených rybníků Moravanského, Velkolánského a Malolánského, jichž hráze jsou místy ještě patrny, daroval přistěhovalcům z Pruského Slezska dědičně v nájem. Původní sídla byla tu vystavěna z báchor, osmihranné stodoly ze dřeva. Studně mělké byly vyzděné, taškami kryté a vedly do nich schody. Později přestavována obydlí od jediného stavitele, který měl stavbu všech 16 čísel najmutou od panství Pardubického. Ke každému číslu připsáno 11-12 jiter pozemků. Osadníci platili vrchnosti 18 grošů splátky ročně na stavení a pozemky. Asi r. 1876 teprve doplaceny poslední splátky do panského důchodu za dříví a stavbu.
Původní osadníci se jmenovali: Ender, Josef Frosch, Hynek Frosch, Herrmann, Kauglitz, Plesl, Riezner, Rotter, Josef Schaar, Johanes Schmied ( lidově Schmiedelhanes ), Schlima, Schmoranz, Josef Stehr, Weigant, Wenzel, Ulrich. Kolik osob se přistěhovalo, nelze dnes pověděti. Dle sdělení Rottra pocházely tyto katolické rodiny z části z Pruského Slezska, z části z pohraničních osad v království Českém.
V Moravanském jest 270 j. 240° polí, 280 j. 500° luk, 12 j. 26° zahrad a pastvin, lesů a rybníků není tu, 8 j. 1226° neplodné půdy; celkem 571 j. 626° půdy. Domácí obyvatelé užívají 194 j. 1327°, zbytek ( 376 j. 899° ) drží 79 osadníků cizích ( z Dašic, Kostěnic, Moravan, Platěnic ).
V Moravanském zavedeno pěstování zelí dříve než ve Vesce; odtud rozšířilo se po okolní krajině. Za dávných dob bývala v Moravanském každou neděli muzika a houpačka. Příjmy obce byly r. 1901 255.02 K; hodnota obecního jmění byl pozemek za 100 K, z něhož ( shořelá třídeň ) bere se 1 K nájmu.
Moravanský co část politické obce Kostěnic platí této 1/4 vydání školního.
Dříve tato obec přiškolena k Dašicům. R. 1840. založena byla stěhovavá škola po jednotlivých staveních. Kde ve stavení měli jedno dítě, tam bylo vyučováno jeden týden a učitel bydlel i stravován byl v témž čísle. Kde měli dvě děti, tam vyučováno 2 týdny a pod. Vyučováno ovšem německy. Prvním učitelem byl Jos. Zimmer. Od r. 1847 byla obec Moravanský přiškolena ke Kostěnicům. Roku 1882. začalo se vyučovati v Moravanském v najatém stavení. Jednopatrová škola nynější postavena 1885. Schulvereinem nákladem 7360 zl. Roku 1888. žádala obec za odškolení a zřízení samostatné veřejné školy; pětiletý průměr počtu dítek byl 39. Po přijetí podmínek, jež Kostěnice kladly, odškolení uskutečněno. Ale škola tato pro nedostatek žactva byla již r. 1905. zavřena. "Když zbyly v ní učiteli jen dvě děti, tak z ní utekl", říkají lidé. Knihovna (německá) měla 246 knih.
Vybráno z Monografie Pardubicko-Holicko-Přeloučsko

POPLATKY A SVOZ ODPADU 2020

!!! POZOR !!!
POPLATEK ZA ODPADY
JE SPLATNÝ JEN
DO 31. 5. 2020

Z provozních důvodů se poplatky za odpad vybírají

3. 2. 2020 - 30. 4. 2020

na obecním úřadě v Moravanech ve dnech:

pondělí a středa
8,00 – 11,00
13,00 – 17,00
úterý a čtvrtek
8,00 – 11,00.

CENA ZA ODPADY 2020

500,- Kč fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice, Čeradice.
500,- Kč fyzická osoba bez trvalého pobytu v obci, která na území obce vlastní stavbu nebo byt, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží jedna popelnice.

Další popelnice k zakoupení na obecním úřadě Moravany za 700,- Kč.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

- v některých případech je možné zajistit osvobození od poplatků, více informací naleznete v dokumentaci pod odkazy v závěru této zprávy

HARMONOGRAM SVOZŮ
ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY

Měsíc

Den svozu

TKO 14 denní

Leden

7. a 21.

Únor

4. a 18.

Březen

3. a 17. a 31.

Duben

14. a 28.

Květen

12. a 26.

Červen

9. a 23.

Červenec

7. a 21.

Srpen

4. a 18.

Září

1. a 15. a 29.

Říjen

13. a 27.

Listopad

10. a 24.

Prosinec

8. a 22.

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrozměrný odpad rozebraný na díly, plasty, sklo, stavební suť, textilní odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) v Moravanech

OTEVÍRACÍ DOBA

Středa
1.11. - 31.3.
14,00 - 17,00
1.4. - 31.10.
15,00 18,00

Sobota
8,00 - 12,00

VÝKUP ODPADU

výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.

DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU!

!TŘIĎTE ODPAD!
!CHRÁNÍTE PŘÍRODU!

Úplné oficiální znění, žádosti a další podklady jsou k shlédnutí ZDE nebo ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OSTATNÍ DOKUMENTY" nebo mezi ostatními v dokumentech kategorie "FORMULÁŘE A TISKOPISY / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ".

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Žádné události

logo dso rozsireni vodovodu chroustovice 2020

ROZŠÍŘENÍ
VODOVODU
CHROUSTOVICE

Dobrovolný svazek obcí

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

A4 diplomy 2018 web20

publicita modernizace zs moravany modernizace odborne ucebny plakat 202009

firma eko kom logo

moravany eko kom certifikat 2019 03

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x