Pohled do historie - Čeradice

Napsal(a) 


Ceradice (Čeradice), ves 3 km jižně od Horní Rovně a 6 km jihovýchodně od Dašic, na pravém břehu řeky Loučné, nedaleko okresní hranice. Roku 1900 měly 26 domů a 160 obyv., r. 1910 27 domů se 182 obyvateli, r. 1914 měly 180 obyv. katol. Kolem r. 1319 náležely PILUNGOVI z Turova a PEŠKOVI z Ostrova, kteří Lubsce ze Zájezdce udělali škodu a nedostavivše se k soudu, musili dáti užívati Lubsce dědiny v Ceradicích. Když v Ceradicích, Komárově, Hostovicích, Dřítči a Ostřešanech zemřel M a t ě j K o l d í n a z B e z c h l e b a, král to zboží dal Janovi ze Šellenberka r. 1491 a když Sigmund Šárovec ze Šárova hájí jménem Šimona z Dubravice dědictví v Ostřešanech a Blatě, svědčí Ondřej Kokeš z Čeradic a vdova jeho Lidmila.
Mlýn v Ceradicích byl majetkem pánů Slepotických. Markvart ze Slepotic prodal mlýniště pusté i s Turovem a dvorem poplužním V i l é m o v i z P e r n š t ý n a za 1571 kop gr. č. r. 1498. Jinou část Ceradic, ves celou i s tůněmi měl J a n  M a k o v s k ý z Potštejna, kterýž ten statek kladl Jiřímu Voděradskému z Hrušova.
R. 1506 prodal J a n K o s t k a z Postupic Ceradice s panstvím Brandýským a Rovní Vilémovi z Pernštýna (vklad 11. května).
Dle urbáře z roku 1588 Ceradice náležely k rychtě Roveňské, měly 10 lidí osedlých a krčmu svobodnou. Zároveň při nich poznamenáno: ?Teče řeka M e j t s k á mimo ves?.
Na kontraktu abolačním podepsáni jsou roku 1780 za Ceradice: Venzl Horák, Kašpar Valach.
Zda jméno obce pochází od Cerada, neb od slova dcera neb dcerský, nelze rozhodnouti.

POPLATKY A SVOZ ODPADU 2020

!!! POZOR !!!
POPLATEK ZA ODPADY
JE SPLATNÝ JEN
DO 31. 5. 2020

Z provozních důvodů se poplatky za odpad vybírají

3. 2. 2020 - 30. 4. 2020

na obecním úřadě v Moravanech ve dnech:

pondělí a středa
8,00 – 11,00
13,00 – 17,00
úterý a čtvrtek
8,00 – 11,00.

CENA ZA ODPADY 2020

500,- Kč fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice, Čeradice.
500,- Kč fyzická osoba bez trvalého pobytu v obci, která na území obce vlastní stavbu nebo byt, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží jedna popelnice.

Další popelnice k zakoupení na obecním úřadě Moravany za 700,- Kč.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

- v některých případech je možné zajistit osvobození od poplatků, více informací naleznete v dokumentaci pod odkazy v závěru této zprávy

HARMONOGRAM SVOZŮ
ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY

Měsíc

Den svozu

TKO 14 denní

Leden

7. a 21.

Únor

4. a 18.

Březen

3. a 17. a 31.

Duben

14. a 28.

Květen

12. a 26.

Červen

9. a 23.

Červenec

7. a 21.

Srpen

4. a 18.

Září

1. a 15. a 29.

Říjen

13. a 27.

Listopad

10. a 24.

Prosinec

8. a 22.

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrozměrný odpad rozebraný na díly, plasty, sklo, stavební suť, textilní odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) v Moravanech

OTEVÍRACÍ DOBA

Středa
1.11. - 31.3.
14,00 - 17,00
1.4. - 31.10.
15,00 18,00

Sobota
8,00 - 12,00

VÝKUP ODPADU

výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.

DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU!

!TŘIĎTE ODPAD!
!CHRÁNÍTE PŘÍRODU!

Úplné oficiální znění, žádosti a další podklady jsou k shlédnutí ZDE nebo ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OSTATNÍ DOKUMENTY" nebo mezi ostatními v dokumentech kategorie "FORMULÁŘE A TISKOPISY / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ".

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Žádné události

logo dso rozsireni vodovodu chroustovice 2020

ROZŠÍŘENÍ
VODOVODU
CHROUSTOVICE

Dobrovolný svazek obcí

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

A4 diplomy 2018 web20

publicita modernizace zs moravany modernizace odborne ucebny plakat 202009

firma eko kom logo

moravany eko kom certifikat 2019 03

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x