Kontakty

Obecní úřad Moravany
náměstí Hrdinů 136
533 72 Moravany

Tel.:  466 951 204
Fax:   466 951 003 

podatelna@obec-moravany.cz 
www.obec-moravany.cz

kontaktikon1

Důležitá hlášení

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce s oznámením schválené změny ceny stočného za odvádění odpadní vod veřejnou kanalizací pro rok 2021.

Na úřední desce byl zveřejněn dokument s veřejnou vyhláškou od finanční úřadu oznamující zpřístupnění seznamu daňových subjektů nepřihlášených k platbě daně z nemovité věci 2020 prostřednictvím SIPO.

Obecní úřad Moravany pořádá ve středu 28. 4. 2021 ZDARMA sběr nebezpečných odpadů ve všech částech a obcích.

Zveme Vás na 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 26. 4. 2021 od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Moravany. Přesný program najdete v detailu článku.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce s oznámením záměrem pachtu multifunkční místnosti s příslušenstvím v 1. PP budovy Moravanského domu.

Obec Moravany informuje o novém dokumentu na úřední desce s rozpočtovým opatřením č. 1/2021 obce Moravany schválené radou obce.

Obec informuje o vyvěšení nového dokumentu na úřední desce s oznámením aktuálního stavu prodeje zasíťovaných pozemků v rozvojové lokalitě Z21 v Moravanech nad Loučnou .

Obec Moravany informuje o novém dokumentu na úřední desce se schváleným rozpočtem Svazku obcí Loučná na rok 2021.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce s veřejnoprávní smlouvou na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Moravany.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce s veřejnoprávní smlouvou na poskytnutí dotace pro Oblastní charitu Pardubice na poskytování pečovatelské služby občanům obce Moravany a úhradě za ni.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce s veřejnoprávní smlouvou na poskytnutí dotace pro SDH Moravany.

Společnost ČEZ připravila několik nových způsobů, jak Vás včas informovat o odstávce dodávky el. energie. Můžete se podívat na banner v pravo, nebo je možné provést registraci a budete informováni přímo na uvedený kontakt.

Obec informuje o novém dokumentu na úřední desce s oznámením Českého statistické úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů 2021.

Potřebujete vycestovat mimo okres, kam můžete, co budete potřebovat? Podívejte se na přehledně zpracovaná pravidla omezeného pohybu na základě přijatých krizových opatření Vlády České republiky.

Upozornění na dočasnou změnu úředních hodin OÚ Moravany. Splatností od 1.3.2021 do odvolání vám budeme k dispozici v pondělí a ve středu od 9-11 hod a 14-17 hod. 

POPLATKY A SVOZ ODPADU 2021

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili
poplatek za svoz odpadů a nemají na popelnici
nalepenou známku na rok 2021, že jim
od měsíce května 2021 nebude popelnice vyvezena

!   !   !

Poplatek můžete uhradit na OÚ Moravany ještě
v pondělí 10. května 2021 a činí 550 Kč na osobu.

 

Poplatky za odpad se vybírají

1. 2. 2021 - 30. 4. 2021

v kanceláři obecního úřadu v Moravanech v úředních hodinách.

Po dobu vládních opatření jsou upraveny úřední hodiny na
Po, St: 9-11 a 14-17 hod

CENA ZA ODPADY 2021

550,- Kč
Osoby s trvalým pobytem a cizinci s trvalým pobytem delším než 90 dnů v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice, Čeradice.

550,- Kč
Osoby bez trvalého pobytu, které na území obce vlastní stavbu nebo nemovitost, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží jedna popelnice.

Další popelnice k zakoupení na obecním úřadě Moravany za 700,- Kč.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

Děti do 3 let, 3. dítě do 18. let, poplatník, který se dlouhodobě nezdržuje v  obci 6 po sobě jdoucích měsíců.

HARMONOGRAM SVOZŮ
ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY

Měsíc

Den svozu

TKO 14 denní

Leden

5. a 19.

Únor

2. a 16.

Březen

2. a 16. a 30.

Duben

13. a 27.

  Úplné oficiální znění, žádosti a další podklady jsou k shlédnutí ZDE nebo ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OSTATNÍ DOKUMENTY" nebo mezi ostatními v dokumentech kategorie "FORMULÁŘE A TISKOPISY / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ".

SBĚRNÝ DVŮR MORAVANY

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrozměrný odpad rozebraný na díly, plasty, sklo, stavební suť, textilní odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) v Moravanech

OTEVÍRACÍ DOBA

Středa
1.11. - 31.3.
14,00 - 17,00
1.4. - 31.10.
15,00 18,00

Sobota
8,00 - 12,00

VÝKUP ODPADU

výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.

DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU!

!TŘIĎTE ODPAD!
!CHRÁNÍTE PŘÍRODU!

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Žádné události

logo dso rozsireni vodovodu chroustovice 2020

ROZŠÍŘENÍ
VODOVODU
CHROUSTOVICE

Dobrovolný svazek obcí

Obecně závazné vyhlášky

A4 diplomy 2018 web20

publicita modernizace zs moravany modernizace odborne ucebny plakat 202009

firma eko kom logo

moravany eko kom certifikat 2019 03

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x