Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Územní plánování

Územní plánování

Přehled dokumentace

Územní plán obce Moravany

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Eva Švecová

Projektant: Atelier „AURUM“ s. r. o., Pardubice

Datum zpracování: květen 2014

Etapa zpracování: vydaná dokumentace

Uložení územního plánu:
Do územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Moravany.

Soubory ke stažení:
Dostupné na adrese Magistrátu města Pardubice

Změna č. 1 územního plánu obce Moravany

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Dana Mojžíšková

Datum zpracování: Únor 2021

Etapa zpracování: Řízení o změně č.1 ÚP Moravany

Soubory ke stažení:
Dostupné na adrese Magistrátu města Pardubice.