Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informační povinnost správce daně

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Úřední hodiny pro veřejnost (ve stejnou dobu je otevřena pro veřejnost i podatelna správce daně):

Pondělí: 8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 11:00
Středa: 8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 11:00

Elektronická adresa podatelny: podatelna@obec-moravany.cz
Podrobné informace jsou uvedeny na této stránce: E-podatelna

Obec Moravany vybírá tyto místní poplatky:

1)      Poplatek ze psů
2)      Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3)      Poplatek za užívání veřejného prostranství

Správce daně vykonává svou pravomoc prostřednictvím úředních osob (§ 12 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Úředními osobami, které se podílejí na výkonu pravomoci správce daně, jsou:
Alena Schejbalová, správce místních poplatků
Eva Boháčová, správce místních poplatků
Zdena Bakešová, správce místních poplatků

Platné obecně závazné vyhlášky, kterými se stanoví místní poplatky, jsou dostupné na této stránce: Vyhlášky, smlouvy a nařízení.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com