Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úřední deska

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

OSTATNÍ DOKUMENTY

OZNÁMENÍ

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace SDH Moravany na provoz 15.02.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace Oblastní charitě na pečovatelské služby 26.02.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace TJ Sokol Moravany 2021 24.03.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva č. 9/2022 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 01.03.2022 31.12.2025
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace TJ Sokol Moravany č. 1|2022 11.03.2022 31.12.2025
Veřejnoprávní smlouva OCH Pardubice 08.03.2022 31.12.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 15/2023 27.02.2023 31.12.2026
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2023 27.02.2023 31.12.2026
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 11/2023 27.02.2023 31.12.2026
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2023 27.02.2023 31.12.2026
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2024 28.02.2024 31.12.2027
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2024 28.02.2024 31.12.2027
Veřejnoprávní smlouvy OCH Pardubice 07.03.2024 31.12.2027
Veřejnoprávní smlouvu SDH Platěnice 15.04.2024 31.12.2027

VÝROČNÍ ZPRÁVY DLE § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Výroční zpráva za rok 2023 16.02.2024 31.12.2024

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2023

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2022 22.05.2023 30.06.2024
Závěrečný účet za rok 2022 30.06.2023 30.06.2024

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2023

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2024

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2024

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2024

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Zprava o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 29.05.2024 30.06.2024
Závěrečný účet za rok 2023 - NÁVRH 29.05.2024 30.06.2024
Rozpočet obce na r. 2024 14.02.2024 28.02.2025
Rozpočtové opatření č. 2 03.05.2024 28.02.2025
Rozpočtové opatření č. 1.pdf 18.03.2024 18.03.2025
Výhled rozpočtu obce 2024-2026 21.12.2022 31.12.2025

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY MATEŘSKÉ MORAVANY 2024

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
MŠ - střednědobý výhled rozpočtu na r. 2025-2026 18.12.2023 31.12.2024
MŠ - rozpočet na r. 2024 18.12.2023 31.12.2024

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2024

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
ZŠ - střednědobý výhled rozpočtu na r. 2025-2026 18.12.2023 31.12.2024
ZŠ - rozpočet na r. 2024 18.12.2023 31.12.2024

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
vyhláška č. 2/2007 11.04.2007 30.04.2007
vyhláška 3/2007 18.04.2007 18.05.2007
OZV 1/2006 - místní poplatky 22.04.2007 22.05.2007
OZV 3/2007- veřejný pořádek 22.04.2007 22.05.2007
OZV č. 4/2007 kterou se stanoví povinnost k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 25.06.2007 25.07.2007
OZV 3/2006 - změny územního plánu 26.06.2007 26.07.2007
OZV 2/2006 - odpady 26.06.2007 26.07.2007
Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 27.06.2007 27.07.2007
Obecně závazná vyhláška obce Moravany č.1/2011 o místních poplatcích 18.01.2011 01.02.2011
Oznámení 10.04.2012 30.04.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích 28.06.2012 13.07.2012
Veřejná vyhláška Kú Pardubického kraje pro Kú Čeradice 06.03.2014 24.11.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věci 07.09.2015 25.09.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016 - místní poplatky za užívání veřejného prostranství 16.12.2016 20.11.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2016 - stanovení systému likvidace komunálního a stavebního odpadu 16.12.2016 20.11.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2016 - pravidla pohybu psů na veřejném prostranství 16.12.2016 20.11.2017
OZV 1/2017 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 11.07.2017 08.10.2018
OZV 2/2017 - pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 11.07.2017 08.10.2018
OZV 3/2017 - o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství 11.07.2017 08.10.2018
OZV 1/2020 - o místním poplatku za nakládání s odpady 15.12.2020 31.12.2021
OZV 1/2019 - o místním poplatku za nakládání s odpady 11.12.2019 21.03.2022
OZV 1/2021 - o místním poplatku ze psů 14.12.2021 31.12.2022
OZV 2/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 14.12.2021 31.12.2022
Veřejnou vyhlášku – návrh opatření obecné povahy 21.11.2023 10.12.2023
OZV 2/2018 - pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství 01.10.2018 31.12.2023
OZV 1/2018 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.10.2018 31.12.2023
OZV 1/2022 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
13.12.2022 31.12.2023
OZV 2/2022 - o místním poplatku ze psů 21.12.2022 31.12.2023

OSTATNÍ DOKUMENTY

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
výzva k podání nabídky 27.03.2009 17.04.2009
výzva k podání nabídky 27.03.2009 17.04.2009
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Moravany 21.04.2009 21.05.2009
informace volebním stranám 21.04.2010 28.05.2010
výzva k podání nabídky 30.08.2010 15.09.2010
informace volebním stranám 31.08.2010 14.10.2010
Organizační řád obecního úřadu 24.05.2011 09.06.2011
Skartační řád obce 24.05.2011 09.06.2011
program rozvoje Pardubického kraje 02.11.2011 18.11.2011
Výzva - nový ÚPSÚ 20.07.2011 10.12.2011
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby 07.05.2012 25.05.2012
návrh závěrečného účtu - Svazek obcí Chroustovice 21.05.2012 05.06.2012
Závěrečný účet Svazku obcí Loučná 2011 07.05.2012 15.06.2012
Usnesení o nařízení dražebního jednání 07.05.2012 18.06.2012
Oznámení - záměr pronájmu 06.06.2012 22.06.2012
Informace pro včelaře 3 07.05.2012 30.06.2012
Magistrát města Pardubice - Veřejná vyhláška 27.06.2012 12.07.2012
Usnesení okresního soudu Pardubice 16.07.2012 31.07.2012
Pozvánka na valnou hromadu - Honební společenstvo 29.08.2012 13.09.2012
Usnesení 10.09.2012 25.09.2012
Exekutorský úřad Brno-město - Usnesení-dražba 25.07.2012 01.10.2012
Dražební vyhláška 02.08.2012 02.10.2012
informace volebním stranám 28.08.2012 13.10.2012
Oznámení o době a místě konání voleb 26.09.2012 14.10.2012
Dražební vyhláška 17.09.2012 12.11.2012
Prořez stromů 27.09.2012 15.11.2012
Dražební vyhláška 05.10.2012 27.11.2012
Rozšíření vodovodu Chroustovice-návrh rozpočtu 2013 16.11.2012 10.12.2012
Rozpočet na rok 2013 - Svazek obcí Loučná 23.11.2012 13.12.2012
VAK Pardubice a.s. Ceny vodného 2013 20.12.2012 25.01.2013
Rozšíření vodovodu Chroustovice - Závěrečný účet obce, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Chroustovice 07.05.2013 22.05.2013
Usnesení - Okresní soud v Pardubicích - Nařízení dalšího dražebního jednání 16.05.2013 31.05.2013
Nařízení - vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 08.07.2013 10.09.2013
Výběrové řízení č. 1 28.06.2013 28.09.2013
Oznámení o provádění aplikace přípravků na ochranu rostlin 26.03.2013 30.10.2013
Svazek obcí LOUČNÁ rozpočet na rok 2014 25.10.2013 12.11.2013
Usnesení o nařízení el. dražebního jednání 10.10.2013 05.12.2013
Usnesení o dražbě 14.11.2013 13.12.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravan 18.03.2014 04.04.2014
Usnesení o provedení další elektronické dražby 08.04.2014 03.06.2014
Krajský úřad Pardubického kraje Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č. 1 22.09.2014 07.10.2014
Krajský úřad Pardubického kraje - OŽPZ - oddělení integrované prevence - Zařízení pro stáčení, výdej a skladování motorové nafty pro vlastní potřebu - S-firma, s.r.o. Moravany 27.10.2014 12.11.2014
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 22.09.2014 17.11.2014
Údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v KN jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě
17.10.2014 21.11.2014
Svazek obcí Loučná - Rozpočtový výhled na období 2016-2019 14.11.2014 01.12.2014
Svazek obcí Loučná - Rozpočet na rok 2015 14.11.2014 01.12.2014
KÚ Pardubický kraj - zařízení pro stáčení, výdej a skladování motorové nafty pro vlastní potřebu 25.11.2014 11.12.2014
Návrh rozpočtu DSO "Rozšíření vodovodu Chroustovice" na rok 2015 26.11.2014 12.12.2014
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby- Prodej rodinného domu v obci Moravany 12.11.2014 08.01.2015
Výzva k přihlášení zájemců o výběrové řízení - Město Chrast 13.02.2015 12.03.2015
Informace pro veřejnost - Seznam osob dosud v katastru nemovitostí zapsaných a označených nedostatečně určitě
10.02.2015 31.03.2015
Oznámení aplikace přípravků ohrožujících včely - Moras a.s. 08.04.2015 18.04.2015
oznámení o aplikaci přípravků ohrožujících včely - VIRP Dolní Roveň 09.04.2015 20.04.2015
Seznam obcí v povodí Odry 16.04.2015 01.05.2015
Oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel a místně příslušnému obecnímu úřadu 21.04.2015 06.05.2015
Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci 26.03.2015 07.05.2015
Oznámení aplikace přípravku ohrožujících včely 07.05.2015 15.05.2015
Oznámení aplikace přípravku ohrožujících včely 11.05.2015 17.05.2015
Oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru - kiosku 12.05.2015 01.06.2015
Závěrečný účet DSO 2014-příloha č.3 27.05.2015 11.06.2015
Závěrečný účet DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice 2014 27.05.2015 13.06.2015
Závěrečný účet DSO 2014-příloha č.1 27.05.2015 13.06.2015
Závěrečný účet DSO 2014-příloha č.2 27.05.2015 13.06.2015
Závěrečný účet Svazu obcí Loučná 01.06.2015 17.06.2015
Seznam obcí v povodí Labe 15.04.2015 22.06.2015
Seznam obcí v povodí Dunaje 15.04.2015 22.06.2015
Informace pro veřejnost 12.05.2015 30.06.2015
Výzva veřejného zadavatele nabídky – veřejná zakázka „Oprava sokolovny Moravany – Moravanský dům“
22.07.2015 03.08.2015
Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu - Svážíme bioodpad z obce Moravany a místních částí Platěnice, Turov, Čeradice a Moravanský 21.07.2015 03.08.2015
PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ 20.07.2015 28.08.2015
Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 20.07.2015 28.08.2015
Svazek obcí LOUČNÁ Návrh rozpočtu pro rok 2016 04.11.2015 20.11.2015
Návrh rozpočtu DSO na rozšíření vodovodu Chroustovice pro rok 2016 26.11.2015 12.12.2015
Informace o vyhlášení 1. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji 17.12.2015 31.05.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice - pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků - 1. část
13.06.2016 28.06.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice - pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků - 2. část
13.06.2016 28.06.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice - pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků - 3. část
13.06.2016 28.06.2016
Svazek obcí LOUČNÁ rozpočet na rok 2017 11.11.2016 29.11.2016
Návrh rozpočtu DSO na rozšíření vodovodu Chroustovice pro rok 2017 25.11.2016 13.12.2016
Schválená úprava ceny vodného a stočného na rok 2017 22.12.2016 10.01.2017
Usnesení o konání elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) 12.01.2017 21.02.2017
Usnesení o konání elektronického dražby 16.01.2017 27.02.2017
Usnesení o konání elektronického dražebního jednání 20.01.2017 04.05.2017
Usnesení o konání elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) 19.04.2017 04.05.2017
Usnesení o konání elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) 19.04.2017 24.05.2017
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků Moravany 05.09.2017 21.10.2017
Ceník služeb poskytovaných obecním úřadem MORAVANY 07.10.2015 01.01.2018
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků 28.11.2017 12.01.2018
Informace voličům o místě a době konání prezidenta ČR 22.12.2017 13.01.2018
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 01.08.2017 12.02.2018
Konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ Moravany 02.02.2018 23.02.2018
Informace voličům o místě a době konání prezidenta ČR II. kolo 18.01.2018 27.02.2018
Upozornění týkající se odpadů 20.12.2017 28.02.2018
Oznámení o uzavření obecního úřadu 21. - 31. 12. 2018 21.12.2018 01.01.2019
Upozornění týkající se výběru poplatků za odpady 2019 01.01.2019 28.02.2019
Konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ Hrochův Týnec 18.03.2019 19.04.2019
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 08.04.2019 26.05.2019
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 09.05.2019 26.05.2019
Stížnost zaměstnanců základní školy a výsledek šetření České školní inspekce 02.07.2019 20.07.2019
Uzavření obecního úřadu 04.09.2019 07.09.2019
Oznámení o uzavření sběrného dvora 16.09.2019 29.09.2019
Oznámení občanům o zahájení výdeje objednaných kompostérů 16.09.2019 31.10.2019
Oznámení o uzavření sběrného dvora 26. 12. 2018 20.12.2018 26.12.2019
Upozornění týkající se sběru a výběru poplatků za odpady 2020 17.12.2019 30.04.2020
Oznámení o změně výběru poplatku za odpady v Moravanech na rok 2020
30.01.2020 16.12.2020
Oznámení změny poplatků za odpad a termíny svozů v obci Moravany na rok 2021 01.01.2021 29.01.2021
Upozornění na uzavírku silnice III/32256 Dolní Roveň - Platěnice 01.06.2020 04.08.2022
Upozornění na uzavírku silnice III/32259 Čeradice - Uhersko 01.06.2020 04.08.2022
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitosti dostatečně určitě
22.08.2022 30.10.2022
Dokument o odpadech 2022 01.01.2022 31.01.2023
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Moravany – Slepotice 22.02.2023 16.03.2023
Ceny vodného a stočného 2023 08.12.2022 31.12.2023
Ceník služeb poskytovaných obecním úřadem MORAVANY 01.01.2018 05.01.2024
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Moravany pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. – 8. 6. 2024 17.04.2024 10.06.2024

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
zápis zs 13.06.2011 15.06.2011

USNESENÍ RADY OBCE

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
usnesení rady obce 20. 8. 2007 11.09.2007 12.09.2007
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 19.05.2015 25.06.2015
záměr kraje 21.05.2015 25.06.2015
Usnesení – Dlažební vyhláška 10.03.2023 11.04.2023
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 20.02.2023 12.04.2023

JEDNACÍ ŘÁDY

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Jednací řád OZ 24.05.2011 09.06.2011
Jednací řád rady obce 24.05.2011 09.06.2011
Nový dokument 24.07.2014 06.08.2014
Jednací řád zastupitelstva obce 19.11.2014 06.12.2014

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Povodňový plán obce Moravany 24.05.2011 09.06.2011

OZNÁMENÍ

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
pronájem nebytových prostor 14.03.2007 31.03.2007
sběr nadrozměrných odpadů 23.04.2007 19.05.2007
nabídka pozemků 28.05.2007 19.06.2007
svoz nadrozměrného odpadu 31.10.2007 24.11.2007
oznámení o pronájmu 17.01.2008 31.01.2008
upozornění na uzavření OÚ 04.06.2008 20.06.2008
oznámení záměru prodeje 27.11.2008 15.12.2008
oznámení záměru prodeje 30.01.2009 15.02.2009
oznámení o záměru prodeje pozemků 31.03.2009 16.04.2009
oznámení o uložení písemnosti 07.05.2009 21.05.2009
Oznámení o záměru prodeje směny pozemků 03.07.2009 20.07.2009
Oznámení - záměr prodeje 27.10.2009 09.12.2009
Oznámení - záměr směny 16.12.2009 27.01.2010
Oznámení o záměru prodeje 24.02.2010 10.03.2010
Oznámení - záměr směny 21.06.2010 07.07.2010
Oznámení - záměr prodeje 07.07.2010 26.07.2010
nabídka pozemků dle § 7 zákona č. 95/1999 Sb. 13.08.2010 13.09.2010
Oznámení - záměr prodeje 09.11.2010 29.11.2010
Oznámení - poptávkové řízení 01.02.2011 21.02.2011
Oznámení-cenová nabídka-Zateplení hasičské zbrojnice Moravany 16.02.2011 15.03.2011
Oznámení - konkurzní řízení 16.02.2011 31.03.2011
Oznámení o záměru prodeje 04.04.2011 26.04.2011
Oznámení 22.11.2011 22.12.2011
Oznámení o záměru prodeje 14.12.2011 16.01.2012
Oznámení záměru prodeje pozemku 14.12.2011 16.01.2012
Oznámení o pronájmu 25.04.2012 14.05.2012
Dražba - Exekutorský úřad Pardubice 12.06.2012 22.06.2012
Pozvánka na zasedání OZ 13.06.2012 26.06.2012
Nařízení Státní veterinární správy 20.06.2012 07.07.2012
Magistrát města Pardubice - Veřejná vyhláška 03.07.2012 18.07.2012
Oznámení - záměr prodeje 27.06.2012 20.07.2012
Oznámení - záměr pronájmu 20.08.2012 20.09.2012
Obec Moravany - Oznámení o záměru prodeje 25.07.2012 27.09.2012
Záměr prodeje 02.10.2012 23.10.2012
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 2012 15.10.2012 30.10.2012
Oznámení - záměr pronájmu 01.11.2012 19.11.2012
Pozvánka na zasedání OZ 29.11.2012 11.12.2012
oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v obci Moravany pro volbu prezidenta ČR 13.12.2012 20.12.2012
Krajský úřad - odbor životního prostředí a zemědělství 17.12.2012 07.01.2013
Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR ve dnech 25. a 26. 1. 2013 14.01.2013 27.01.2013
Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR 20.12.2012 27.01.2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Moravany pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 11. a 12. 1. 2013 a 25. a 26. 1. 2013 27.11.2012 27.01.2013
Oznámení a poděkování za sbírku na povodně 2013 10.07.2013 30.08.2013
Oznámení voličům o době a místě konání voleb v Moravanech 2013 10.10.2013 26.10.2013
Počty a sídla volebních okrsků v Moravanech 2013 23.09.2013 31.10.2013
OŽPZ Pardubický kraj - zahájení zjišťovacího řízení Sportovní areály Moravany 04.11.2013 21.11.2013
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 09. 12. 2013 27.11.2013 09.12.2013
Návrh rozpočtu DSO rozšíření vodovodu Chroustovice 29.11.2013 16.12.2013
OŽPZ - Závěr zjišťovacího řízení - rekonstrukce sportovní haly 02.12.2013 17.12.2013
Oznámení o zahájení stavebního řízení - oprava chodníku 16.12.2013 06.01.2014
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 03. 02. 2014 23.01.2014 03.02.2014
Zahájení řízení o územním plánu Moravany 02.01.2014 13.02.2014
Oznámení o dokončení obnovy katastralního operátu a veřejné nahlédnutí 20.01.2014 11.03.2014
Záměr prodeje spoluvlastnického podílu části pozemků 28.02.2014 20.03.2014
Oznámení aplikace přípravků ohrožujících včely 17.03.2014 25.03.2014
Oznámení další aplikace přípravků ohrožujících včely 19.03.2014 29.03.2014
Oznámení další aplikace přípravků ohrožujících včely 20.03.2014 01.04.2014
Oznámení další aplikace přípravků ohrožujících včely 01.04.2014 06.04.2014
Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí 25.03.2014 11.04.2014
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 14. 04. 2014 03.04.2014 17.04.2014
Oznámení o ukončení veterinárních opatření proti nakaze včel 08.04.2014 24.04.2014
Oznámení aplikace přípravku dotčeným včelařům 10.03.2014 25.04.2014
Oznámení aplikace přípravků ohrožujících včely 28.04.2014 01.05.2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v Čeradicích nad Loučnou 31.03.2014 01.05.2014
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k nahlédnutí 07.04.2014 13.05.2014
Závěrečný účet Svazku obcí „Loučná“ k 31.12.2013 02.05.2014 20.05.2014
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků 08.04.2014 24.05.2014
Zásady vyhodnocení územního rozvoje Pardubického kraje aktualizace-1 05.05.2014 25.05.2014
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2014 05.05.2014 25.05.2014
Územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV 12.05.2014 29.05.2014
Oznámení o zpřístupnění předpisného seznamu plátců daně z nemovitosti 29.04.2014 03.06.2014
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 23. 06. 2014 12.06.2014 24.06.2014
Oznámení o provádění aplikace přípravků na ochranu rostlin 05.03.2014 24.07.2014
Název dokumentu 24.07.2014 08.08.2014
Městský úřad Holice - Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání 24.07.2014 11.08.2014
Informace pro veřejnost o nabiti účinnosti zákona katastru nemovitostí
24.07.2014 30.08.2014
Usnesení - rychlostní silnice R35 Časy-Ostrov 22.08.2014 07.09.2014
Oznámení-Upuštění od části záměru a seznámení s novým podkladem - rychlostní silnice R35 Časy - Ostrov 22.08.2014 07.09.2014
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - Býšť 14.08.2014 10.09.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 10.09.2014 25.09.2014
Obecní úřad Moravany - Informace volebním stranám 22.08.2014 07.10.2014
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Moravany a voleb do Senátu Parlamentu ČR 24.09.2014 19.10.2014
Obec Moravany - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Energetické úspory obecního úřadu v Moravanech 07.10.2014 22.10.2014
Výsledky komunálních voleb 10. - 11. 10. 2014 12.10.2014 27.10.2014
Sběr nebezpečného odpadu 22.10.2014 20.11.2014
Krajský úřad - určení termínu sčítání zvěře 19.01.2015 05.02.2015
oznámení - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 09.01.2015 11.02.2015
Tiskoví zpráva - Stěhování územního pracoviště v Pardubicích 01.07.2015 16.07.2015
Informace o období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru červenec 2015
23.07.2015 31.08.2015
Informace o období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru srpen 2015 01.08.2015 31.08.2015
Zastavovací studie pro lokalitu Z 17 02.09.2015 18.09.2015
Kotlíkové dotace - info a předběžný dotazník 19.08.2015 30.09.2015
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
25.08.2015 30.09.2015
Usnesení o konání elektronického dražebního jednání 07.10.2015 12.11.2015
Dražební vyhláška - konání dražby nemovitých věcí 11.11.2015 26.11.2015
Upozornění pro držitelé dočasných průkazů OZP a průkazů mimořádných výhod 26.10.2015 15.12.2015
FINANČNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ - vydává zprávu o ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků 07.08.2015 30.12.2015
Oznámení o záměru pronájmu stavby vodojemu v Moravanech 22.12.2015 06.01.2016
Oznámení o záměru pronájmu kiosku ve sportovní hale v Moravanech 22.12.2015 06.01.2016
Oznámení záměru pronájmu prostor bývalé pedikůry a prádelny v Senior centru Moravany 22.12.2015 06.01.2016
Oznámení o svozech odpadů leden, únor a březen na rok 2016 22.12.2015 06.01.2016
Oznámení o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov pro obvod Pardubice 12.01.2016 28.01.2016
Národní plán povodí Labe 2016 13.01.2016 28.01.2016
Národní plán povodí Odry 2016 13.01.2016 28.01.2016
Národní plán povodí Dunaje 2016 13.01.2016 28.01.2016
Rada obce vypisuje konkurs na místo ředitelky Mateřské školy Moravany 25.01.2016 24.02.2016
Oznámení Ministerstva zemědělství o vydání opatření obecné povahy 13.01.2016 29.02.2016
2. oznamení včelařům určitých pozemku o aplikaci přípravku ohrožující včel 08.04.2016 12.04.2016
1. oznamení včelařům určitých pozemku o aplikaci přípravku ohrožující včely 04.04.2016 15.04.2016
Oznámení o záměru prodeje pozemku k.u. Platěnice 05.04.2016 25.04.2016
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí
03.03.2016 03.05.2016
Zavření obecního úřadu z důvodu přerušení dodávky energie 22.05.2016 06.06.2016
Zahájení územního řízení rekonstrukce NN k.ú. Moravany nad Loučnou 13.06.2016 21.06.2016
Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
01.06.2016 25.06.2016
Vyhlášení zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov 01.08.2016 20.08.2016
Oznámení o uzavření školky z technických důvodu od 27.6. do 31.8.2016 19.05.2016 31.08.2016
Záměr prodeje části pozemku v Moravanech 16.08.2016 05.09.2016
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby 7. a 8. 10.2016 22.08.2016 09.09.2016
Uzemní rozhodnutí o umistení stavby rekonstrukce NN Moravany 05.09.2016 23.09.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 2016 21.09.2016 09.10.2016
Oznámení o záměru pronájmu místnosti v objektu Senior centra 05.10.2016 24.10.2016
Výzva katastrálního úřadu vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným
14.09.2016 30.10.2016
Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Čeradice nad Loučnou 14.10.2016 14.11.2016
Exekuční příkaz - exekuce prodejem nemovitosti povinného 02.11.2016 21.11.2016
Oznámení o zahájení stavebního řízení na opravu silnice v Moravanech 11.11.2016 28.11.2016
Informace o vyhlášení 2. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji 26.08.2016 20.12.2016
Upozornění týkající se svozů odpadů na rok 2017 12.12.2016 27.12.2016
Oznámení vlastníkům pozemků pro podání žádostí k provedení I. změny územního plánu obce ÚPSÚ 01.03.2017 16.03.2017
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí
15.02.2017 31.03.2017
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na protivodňová opatření 14.03.2017 01.04.2017
Oznámení další aplikace přípravků ohrožujících včely 27.03.2017 01.04.2017
Oznámení o pěstování Řepky Ozimné v roce 2016 - 2017 27.03.2017 01.04.2017
Oznámení aplikace přípravků ohrožujících včely 24.03.2017 06.04.2017
Oznámení další aplikace přípravků ohrožujících včely v k. ú. Dolní Roveň, Dašice a Prachovice 29.03.2017 06.04.2017
Oznámení záměru prodeje pozemku p. č. 336/21 k. ú. Turov nad Loučnou 10.04.2017 27.04.2017
Oznámení o zahájení prací výstavby nové ČOV a odtoku z ČOV v Moravanech 17.07.2016 30.05.2017
Záměr pronájmu nebytových prostor pedikůry v Senior centru 03.07.2017 20.07.2017
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 2017 23.06.2017 25.08.2017
Oznámení o svolání volebních komisí v obci Moravany 21.09.2017 27.09.2017
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu 21.09.2017 11.10.2017
Oznámení voličům o době a místě konání do voleb Poslanecké sněmovny 06.10.2017 22.10.2017
Výzva katastrálního úřadu vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným
05.09.2017 30.10.2017
Oznámení s rozpočtovými informacemi obcí svazku Loučná 08.09.2017 31.10.2017
Oznámení o záměru směny 07.11.2017 27.11.2017
Veřejná vyhláška - o zahájení vodoprávního řízení 23.11.2017 11.12.2017
Oznámení pro konec smluv 2017 - hroby 27.09.2017 30.12.2017
Oznámení pro nájemníky hrobových míst na hřbitově v Moravanech a v Platěnicích
20.10.2017 31.12.2017
Obecní úřad je z důvodů čerpání dovolené uzavřen 20.12.2017 01.01.2018
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 01.12.2017 03.01.2018
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor stravovacího zařízení 15.11.2017 31.01.2018
Oznámení o záměru hledání dodavatele úklidových služeb 15.11.2017 31.01.2018
Oznámení o záměru směny 19.01.2018 06.02.2018
Oznámení s rozpočtovými informacemi obcí svazku Loučná 13.07.2017 12.02.2018
Kotlíkové dotace 06.10.2017 12.02.2018
Sběr nebezpečných odpadů 31.10.2017 12.02.2018
Výzva katastrálního úřadu vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným
23.02.2018 31.03.2018
Sběr nebezpečných odpadů 25. 4. 2018 15.04.2018 26.04.2018
Dražební vyhláška - konání dražby movitých věcí č. j. 121 EX 4736/1654 16.04.2018 29.05.2018
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisi v obci Moravany 10.09.2018 15.09.2018
Oznámení zahájení řízení a seznámení s podklady rozhodnutí vodního díla v rámci dálnice D-35 Časy - Ostrov 13.08.2018 16.09.2018
Návrh opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu v ulicici B. Němcové Moravanech a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 11.09.2018 30.09.2018
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Moravany 20.09.2018 07.10.2018
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
22.08.2018 20.10.2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Moravany 08.10.2018 24.10.2018
Záměr pachtu provozování vodovodu v obci Moravany 11.10.2018 31.10.2018
Oznámení ukončení revize údajů katastru nemovistostí Moravanský 18.10.2018 05.11.2018
Zdarma sběr nebezpečných odpadů 7.11.2018 23.10.2018 08.11.2018
Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji 05.09.2018 31.12.2018
Usnesení o vydání dražební vyhlášky na provedení elektronické dražby nemovitých věcí 14.12.2018 06.03.2019
Schválení výše ceny stočného za odvádění odpadní vod veřejnou kanalizací pro rok 2018 23.04.2018 29.04.2019
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Moravanech pro volby do EU 2019 25.04.2019 30.05.2019
Zdarma sběr nebezpečných odpadů 29. 5. 2019 13.05.2019 31.05.2019
Usnesení o vydání dražební vyhlášky na provedení elektronické dražby nemovitých věcí 05.08.2019 28.08.2019
Zdarma sběr nebezpečných odpadů 23. 10. 2019 04.10.2019 23.10.2019
Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Městec, Chroustovice a Turov Nad Loučnou 09.10.2019 27.10.2019
Informace o vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji 16.09.2019 01.11.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
04.09.2019 30.11.2019
Oznámení schválené výše ceny stočného za odvádění odpadní vod veřejnou kanalizací pro rok 2019 25.04.2019 31.12.2019
Oznámení o komplexních pozemkových úpravách a pověření k vstupu na pozemky v Městci, Chroustovicích a Turově 13.02.2020 04.03.2020
Nařízení Státní veterinární správy mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nákazy 18.02.2020 10.03.2020
Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 12.03.2020 13.03.2020
Oznámení o komplexních pozemkových úpravách a zápisu z úvodního jednání Městec 09.03.2020 26.03.2020
Oznámení o komplexních pozemkových úpravách a přípravě zjišťování průběhu hranic pozemků v Městci, Chroustovicích a Turově 19.02.2020 31.03.2020
Oznámení o komplexních pozemkových úpravách a zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků v Městci, Chroustovicích a Turově 19.02.2020 31.03.2020
Nařízení o zrušení mimořádných veterinárních opatření 13.03.2020 31.03.2020
Oznámení o uzavření sběrného dvora v Moravanech, Platěnicích, Turově a Moravanském z důvodu nařízené karantény 17.03.2020 01.04.2020
Opatření hejtmana v době nouzového stavu a povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest 03/2020 18.03.2020 02.04.2020
Nařízení Státní Veterinární Správy o ukončení mimořádných veterinárních opatření 24.03.2020 09.04.2020
Informace náměstka hejtmana k omezení veřejné dopravy v době nouzového stavu 25.03.2020 10.04.2020
Usnesení Vlády o krizových opatřeních k vyhlášenému nouzovému stavu 13.03.2020 14.04.2020
Upozornění na změnu úředních hodin OÚ Moravany dle nařízení vlády 16.03.2020 22.04.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, označení změny na silnici III/322 63 Moravany 06.04.2020 22.04.2020
Stanovisko MŽP k nakládaní s odpady v době koronavirové pandemie 01.04.2020 30.04.2020
Přeladění na nový televizní signál DVB-T2 24.11.2019 31.05.2020
Oznámení zrušení sankcí a posunutí termínu úhrady za poplatky odpadu 07.04.2020 31.05.2020
Upozornění na lhůtu pro platbu za komunální odpad na rok 2020 21.05.2020 02.06.2020
Upozornění na změnu úředních hodin Obecního Úřadu Moravany od 20. 04. 2020 17.04.2020 05.06.2020
Zdarma sběr nebezpečných odpadů 24. 6. 2020 15.06.2020 24.06.2020
Oznámení odstávky vody v Moravanech od společnosti Vodovy a kanalizace Holice 09.09.2020 24.09.2020
Oznámení stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby Zastupitelstva Pardubického kraje a Senátu parlamentu 03.08.2020 03.10.2020
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 2. a 3. 10.2020 17.08.2020 03.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a Senátu parlamentu ČR 17.09.2020 12.10.2020
Oznámení voličům o zřízení volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla 17.09.2020 12.10.2020
ČEZ upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 16.09.2020 20.10.2020
Změna otevírací doby pošty v Moravanech 23.09.2020 31.10.2020
Upozornění na uzavření Obecního Úřadu Moravany dne 16. 11. 2020 10.11.2020 25.11.2020
Záměr pachtu části pozemků v obci Moravany nad Loučnou na nichž je Duhové jezero 08.12.2020 23.12.2020
Oznámení schválené ceny stočného za odvádění odpadní vod veřejnou kanalizací pro rok 2020 28.04.2020 31.12.2020
Upozornění na uzavření Obecního Úřadu Moravany od 23.12. do 31.12.2020 14.12.2020 31.12.2020
Upozornění na uzavření sběrného dvora v Moravanech dne 16. 1. 2021 13.01.2021 17.01.2021
Oznámení schválené výše ceny vodného a stočného pro rok 2021 03.12.2020 15.02.2021
Oznámení Českého statistické úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů 2021 10.03.2021 26.03.2021
Upozornění na uzavření Obecního Úřadu Moravany z důvodu karantény 22.02.2021 31.03.2021
Dočasná změna úředních hodin OÚ Moravany od 1.3.2021 01.03.2021 31.03.2021
Nařízení mimořádných veterinárních opatření k zamezení výskytu nebezpečné nákazy aviární influenzy 27.01.2021 26.04.2021
Zdarma sběr nebezpečných odpadů 28. 4. 2021 15.04.2021 29.04.2021
Upozornění na uzavření Obecního Úřadu Moravany 3. 6. 2021 31.05.2021 15.06.2021
Změna úředních hodin OÚ Moravany od 1. 6. 2021 31.05.2021 15.06.2021
Oznámení o komplexních pozemkových úpravách a vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků pro uplatnění námitek v k. ú. Městec 15.06.2021 02.07.2021
Výluky a omezení provozu v železniční stanici Pardubice a na tratích v červenci 2021
21.06.2021 30.07.2021
Usnesení o nařízení provedení elektronické dražby nemovitého majetku a příslušenství 07.06.2021 04.08.2021
Oznámení zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách a pozvánka na úvodní jednání pro k. ú. Turov nad Loučnou a části Čeradice, Uhersko a Slepotice
18.08.2021 02.09.2021
ČEZ upozornění na plánovanou odstávku elektřiny v lokalitě Turov 7. 9. 2021 18.08.2021 08.09.2021
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Moravanech pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 13.09.2021 16.09.2021
Vyrozumění o školení okrskových volebních komisí obce Moravany k hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 16.09.2021 22.09.2021
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 18.08.2021 29.09.2021
Zápis z úvodního jednání o komplexních pozemkových úpravách pro k. ú. Turov nad Loučnou a části Čeradice, Uhersko a Slepotice 22.09.2021 07.10.2021
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9.10.2021 17.08.2021 10.10.2021
Výluky a omezení provozu na železnici v úseku Pardubice, Holice, Moravany, Přelouč a Heřmanův Městec v září a říjnu 2021 18.08.2021 10.10.2021
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 23.09.2021 10.10.2021
Oznámení zahájení zjišťovacího řízení k záměru o posouzení vlivů na životní prostředí a změny zákonů 19.10.2021 04.11.2021
Komplexní pozemkové úpravy a vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků pro k. ú. Turov nad Loučnou a části Čeradice, Uhersko a Slepotice 25.10.2021 09.11.2021
Výluky a omezení provozu na železnici v úseku Kolín, Pardubice, Moravany až Česká Třebová v listopadu 2021 16.10.2021 10.11.2021
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 8. a 9.10.2021 11.10.2021 11.11.2021
ČEZ upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 14.10.2021 16.11.2021
Upozornění na uzavření sběrného dvora v Moravanech dne 17. 11. 2021 10.11.2021 18.11.2021
Zdarma sběr nebezpečných odpadů 24. 11. 2021 10.11.2021 25.11.2021
Oznámení změny ceny stočného za odvádění odpadní vod veřejnou kanalizací pro rok 2021 28.04.2021 31.12.2021
Oznámení o povinnosti úhrady a označení popelnicí pro vyvážení odpadu 06.05.2021 31.12.2021
Příručka pro občany jak správně topit a ušetřit 28.11.2021 31.12.2021
Upozornění na uzavření Obecního Úřadu Moravany od 23.12. do 31.12.2021 12.12.2021 31.12.2021
Upozornění na uzavření sběrného dvora v Moravanech v sobotu 25.12.2021 a 1.1.2022 15.12.2021 01.01.2022
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Moravany 02.02.2022 14.02.2022
Oznámení schválené ceny vodného a stočného VAK Pardubice pro rok 2022 13.12.2021 28.02.2022
Záměr prodeje pozemku 29.04.2022 17.05.2022
Záměr pronájmu pozemku 29.04.2022 17.05.2022
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 05.04.2022 04.07.2022
Záměr pronájmu kanceláře v objektu Moravanský dům 28.06.2022 15.07.2022
Záměr daru 28.07.2022 22.08.2022
Upozornění pro vlastníky nemovitostí v ulici V Dubovci 09.06.2022 31.08.2022
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva 09.06.2022 24.09.2022
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Moravany 01.08.2022 24.09.2022
První zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva obce Moravany 26.08.2022 24.09.2022
Oznámení voličům o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Moravany ve dnech 23. a 24. září 2022 06.09.2022 24.09.2022
Změny na provozovně Moravany – S FIRMA s.r.o. 19.10.2022 07.11.2022
Zasedání okrskové volební komise 15.12.2022 22.12.2022
Uzavření sběrného dvoru 21.12.2022 01.01.2023
Oznámení voličům o době a místu konání volby prezidenta České republiky 20.12.2022 15.01.2023
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Moravany pro volbu prezidenta České republiky 21.11.2022 29.01.2023
Informace pro voliče prezidentských voleb 05.01.2023 29.01.2023
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Moravanský 18.01.2023 02.02.2023
Cena stočného pro rok 2022 16.02.2022 16.02.2023
Státní pozemkový úřad – Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti – k. ú. Moravanský vyvěsit 09.05.2023 24.05.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
15.05.2023 25.05.2023
Změna Územního plánu obce Moravany + formulář
02.01.2023 31.05.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
21.06.2023 07.07.2023
Nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 27.06.2023 15.08.2023
Oznámení - komplexní úpravy v k. ú. Moravanský 15.09.2023 30.09.2023
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moravanský 06.10.2023 05.11.2023
Komplexní úpravy v katastrálním uzemí Moravanský
06.11.2023 21.11.2023
Výběrové řízení KÚ Pardubického kraje 07.11.2023 22.11.2023
Odstávka EE Moravanský 15.11.2023 29.11.2023
Výše stočného na rok 2023 24.04.2023 31.12.2023
Zveřejnění nedostatečně identifikovaných vlastníků
23.08.2023 31.12.2023
Uzavírka Čeradice-Horní Roveň
19.12.2023 05.01.2024
Zahájení zjišťovací řízemí k záměru "Choceň-Uhersko, BC"
12.01.2024 11.02.2024
Komplexní pozemkové úpravy Moravanský 11.03.2024 27.03.2024
Uzavírka přejezdů Turov
12.03.2024 27.03.2024
Oznámení voličům 20.05.2024 09.06.2024

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2007

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
zápis č. 4 ze zasedání OZ 11.04.2007 30.04.2007
zápis č. 5 ze zasedání OZ 27.06.2007 27.07.2007
zápis č. 6 ze zasedání OZ 29.10.2007 30.10.2007

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2008

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
zápis č. 8 ze zasedání OZ 04.02.2008 04.03.2008
zápis č. 9 ze zasedání obecního zastupitelstva 24.04.2008 24.05.2008
zápis č. 10 ze zasedání OZ 07.07.2008 07.08.2008
zápis č. 7 ze zasedání OZ 25.07.2008 25.08.2008
zápis č. 11 ze zasedání OZ 08.10.2008 08.11.2008
zápis č. 12 ze zasedání OZ 19.12.2008 19.01.2009

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2009

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
zápis č. 13 ze zasedání OZ 13.02.2009 13.03.2009
Pozvánka na zasedání OZ 10.03.2009 25.03.2009
zápis č. 14 ze zasedání OZ 09.04.2009 09.05.2009
Pozvánka na zasedání OZ 15.06.2009 24.06.2009
Zápis ze zasedání OZ č. 14 15.06.2009 30.06.2009
Zápis č. 15 ze dne 24. 6. 2009 10.07.2009 10.08.2009
Zápis ze zasedání OZ č. 02.10.2009 30.10.2009
Zápis ze zasedání OZ č. 17 16.12.2009 16.01.2010

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2010

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
pozvánka na zasedání OZ 21.01.2010 22.01.2010
pozvánka na zasedání OZ 21.01.2010 22.01.2010
Pozvánka na zasedání OZ 21.01.2010 27.01.2010
Zápis ze zasedání OZ č. 18 03.02.2010 28.02.2010
pozvánka na zasedání OZ 07.04.2010 21.04.2010
Zápis ze zasedání OZ č. 19 28.04.2010 20.05.2010
Pozvánka na zasedání OZ 21.06.2010 30.06.2010
Zápis č. 20 ze zasedání OZ 08.07.2010 30.07.2010
pozvánka na zasedání OZ 21.09.2010 06.10.2010
Zápis č. 21 ze zasedání OZ 15.10.2010 05.11.2010
Zápis č. 1 ze zasedání OZ 10.11.2010 30.11.2010
Pozvánka na jednání OZ 06.12.2010 13.12.2010
Zápis č. 2 ze zasedání OZ 21.12.2010 10.01.2011

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2011

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
rozpočet Rozšíření vodovodu Chroustovice 24.11.2010 10.12.2010
Zápis č. 3 ze zasedání OZ 26.01.2011 14.02.2011
Pozvánka na zasedání OZ 11.02.2011 21.02.2011
Zápis č. 4 ze zasedání OZ 01.03.2011 25.03.2011
Pozvánka na zasedání OZ 18.03.2011 28.03.2011
Zápi č. 5 ze zasedání OZ ze dne 28.3.2011 06.04.2011 26.04.2011
Pozvánka na zasedání OZ 17.06.2011 27.06.2011
Zápis č. 6 07.07.2011 30.07.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva 01.08.2011 16.08.2011
Pozvánka na jednání OZ 15.09.2011 26.09.2011
Zápis ze zasedání OZ č. 7 05.10.2011 25.10.2011
Pozvánka na zasedání OZ 30.11.2011 12.12.2011
Zápis č. 8 ze zasedání OZ 21.12.2011 16.01.2012

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2012

ROZPOČET OBCE ZA ROK 2007

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Příloha k rozpočtu 2007 19.04.2007 19.05.2007
Návrh rozpočtu 2007 19.04.2007 19.05.2007

ROZPOČET OBCE ZA ROK 2008

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Rozpočet 2008 04.02.2008 04.03.2008

ROZPOČET OBCE ZA ROK 2009

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Rozpočet 2009 17.02.2009 17.03.2009
Závěrečný účet obce za rok 2009 23.06.2010 23.07.2010

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2010

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu obce Moravany 2010 12.01.2010 27.01.2010
závěrečný účet Chroustovice 31.05.2011 16.06.2011
Závěrečný účet obce za rok 2010 07.06.2011 24.06.2011

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2011

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2011 21.12.2010 10.01.2011
rozpočet Rozšíření vodovodu Chroustovice 11.11.2011 28.11.2011

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2012

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu 2012 06.01.2012 23.01.2012
Návrh rozpočtu 2012 06.01.2012 23.01.2012
Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2012 06.01.2012 23.01.2012

VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
veřejná vyhláška 27.11.2008 15.12.2008
veřejná vyhláška 11.03.2009 26.03.2009
Veřejná vyhláška 31.03.2009 15.04.2009
Veřejná vyhláška 14.08.2009 31.08.2009
Veřejná vyhláška 02.10.2009 19.10.2009
Veřejná vyhláška 21.10.2009 05.11.2009
Veřejná vyhláška 27.11.2009 14.12.2009
Veřejná vyhláška 13.01.2010 28.01.2010
Veřejná vyhláška 01.06.2010 17.06.2010
Veřejná vyhláška 30.08.2010 15.09.2010
veřejná vyhláška 30.08.2010 15.09.2010
Veřejná vyhláška 30.08.2010 15.09.2010
Veřejná vyhláška 03.09.2010 20.09.2010
Veřejná vyhláška 03.09.2010 20.09.2010
veřejná vyhláška 21.09.2010 06.10.2010
veřejná vyhláška 05.10.2010 20.10.2010
veřejná vyhláška 26.10.2010 10.11.2010
veřejná vyhláška 02.11.2010 18.11.2010
veřejná vyhláška 19.11.2010 06.12.2010
veřejná vyhláška 22.12.2010 04.01.2011
veřejná vyhláška 03.05.2011 18.05.2011
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 03.05.2011 19.05.2011
veřejná vyhláška 14.06.2011 29.06.2011
veřejná vyhláška 07.12.2011 22.12.2011
Veřejná vyhláška 07.12.2011 22.12.2011
Veřejná vyhláška 05.01.2012 20.01.2012
veřejná vyhláška 11.07.2012 26.07.2012
veřejná vyhláška 11.07.2012 26.07.2012
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí 18.07.2012 02.08.2012
KÚ Pardubického kraje - Veřejná vyhláška 25.07.2012 09.08.2012
Veřejná vyhláška 20.08.2012 04.09.2012
Magistrát města Pardubice - Veřejná vyhláška 21.08.2012 05.09.2012
Magistrát města Pardubice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí 28.08.2012 12.09.2012
Veřejná vyhláška - Územní plán Dašice 15.10.2012 30.11.2012
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby vodovod Moravany-Platěnsko 14.12.2012 30.12.2012
Dražební vyhláška dražby nedobrovolné 07.05.2013 28.06.2013
Městský úřad Dašice - Veřejná vyhláška-Oznámení opakovaného veřejného projednání územního plánu Dašice 03.06.2013 25.07.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby 27.11.2013 12.12.2013
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje akt. č. 1 30.10.2013 14.12.2013
Územní rozhodnutí o umístění stavby trafostanice a vedení 07.01.2014 23.01.2014
Stavební povolení na opravu chodníku v Moravanech 21.01.2014 07.02.2014
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 12.05.2014 29.05.2014
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost -Ondřej Konečný 30.06.2014 16.07.2014
Městský úřad Holice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Změna územního rozhodnutí - Změna rozhodnutí o umístění stavby rychlostní komunikace R35 Časy - Ostrov 07.10.2014 22.10.2014
Veřejná vyhláška 27.10.2014 12.11.2014
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 26.11.2014 12.12.2014
Oznámení místa a termínu veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Chroustovice 14.04.2015 29.04.2015
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí 07.05.2015 25.05.2015
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 11.05.2015 27.05.2015
Veřejná vyhláška - nahlédnutí do spisů k dani z nemovitosti 29.04.2015 02.06.2015
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 18.05.2015 16.06.2015
Oznámení zahájení řízení - - pokračování o prodloužení platnosti - územního rozhodnutí a jeho změn 02.06.2015 20.06.2015
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK 15.04.2015 22.06.2015
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE 15.04.2015 22.06.2015
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE 15.04.2015 22.06.2015
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY 15.04.2015 22.06.2015
Rozhodnutí o prodloužení územního rozhodnutí stavby rychlostní silnice R35 Časy - Ostrov 07.08.2015 23.08.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 20.07.2015 28.08.2015
Možnost převzít písemnost - Edita Hájková 20.08.2015 06.09.2015
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření a uplatnění připomínek k doplnění dopravního značení a zařízení 16.02.2016 02.03.2016
Veřejná vyhláška - Stavební povolení na úpravy ulice Jasmínová 18.02.2016 07.03.2016
Opatřeni obecné povahy stanoví úplnou uzávěrku silnice III/322 71 žel. přejezdu Uhersko - Městec 15.03.2016 01.04.2016
Veřejná vyhláška - uzavření a omezení provozu v místě železničního přejezdu 06.04.2016 15.04.2016
Veřejná vyhláška - omezení provozu v místě ulice Jasmínová v Moravanech 11.04.2016 27.04.2016
Zpřístupnění hromadných předpisných seznamů k nahlédnutí na FÚ pro stanovení daně z nemovitosti 28.04.2016 31.05.2016
Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy dopravního značení 19.07.2016 05.08.2016
Návrh opatření pro stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého
05.08.2016 23.08.2016
Opatření obcené povahy na přechodnou úpravy provozu na pozemních komunikacích a uzavírku železničního přejezdu Uhersko
05.08.2016 23.08.2016
Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu Uhersko, CHaT, rekonstrukce mostu
10.10.2016 17.10.2016
Opatření obecné povahy na přechodnou úpravy provozu na pozemních komunikacích a uzavírku železničního přejezdu Moravany
21.10.2016 05.11.2016
Oznámení zahájení vodoprávního řízení na rozšíření kanalizace v Platěnicích 08.11.2016 25.11.2016
Opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 05.12.2016 23.12.2016
Stavební povolení kanalizace Platěnice II. etapa 2016 08.12.2016 04.01.2017
Stavební povolení na opravu silnice v Moravanech 02.01.2017 19.01.2017
Návrh opatření pro stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého
12.01.2017 31.01.2017
Veřejná vyhláška - omezení provozu železničních přejezdů P 4899 - 4901 na silnici č. III/32260 27.03.2017 12.04.2017
Veřejná vyhláška - omezení provozu železničních přejezdů P 5026 na silnici č. III/32248 29.03.2017 15.04.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení Dálnice D35 Časy - Ostrov 13.04.2017 17.05.2017
Veřejná vyhláška - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
11.07.2017 30.07.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení dálnice D35 Časy - Holice 18.08.2017 18.09.2017
Veřejná vyhláška - o návrhu opatření obecné povahy a výzvě 07.09.2017 25.09.2017
Veřejná vyhláška - o návrhu opatření obecné povahy 18.09.2017 05.10.2017
Veřejná vyhláška - o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 11.10.2017 30.10.2017
Veřejná vyhláška - o zahájení vodoprávního řízení 23.10.2017 09.11.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy a stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 30.10.2017 17.11.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 08.11.2017 27.11.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 14.11.2017 02.12.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
20.11.2017 07.12.2017
Rozhodnutí - stavební povolení k provedení tlakové kanalizace Platěnsko 14.12.2017 02.01.2018
Veřejná vyhláška - zákon o ochraně přírody bobr evropský 19.12.2017 09.01.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 05.01.2018 25.01.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 05.01.2018 25.01.2018
Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického kraje 02.02.2018 17.02.2018
Veřejná vyhláška - ¨Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Moravany 02.02.2018 07.03.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na povolení vyjímky ze zákazu rušení bobra evropského 26.02.2018 16.03.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou uzavírku železničního přejezdu Turov 27.02.2018 19.03.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou uzavírku železničního přejezdu Uhersko 28.02.2018 19.03.2018
Veřejná vyhláška - Finanční úřad oznamuje zpřístupnění seznamu daňových subjektů nepřihlášených k platbě daně za nemovité věci 2018 26.04.2018 30.05.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku silnice v místní části Podbor 22.05.2018 11.06.2018
Opatření obecné povahy na přechodnou úpravy provozu na pozemních komunikacích v Platěnicích 03.09.2018 25.09.2018
Veřejná vyhláška - Stavební povolení dálnice D35 Časy - Ostrov 16.10.2018 02.11.2018
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí a vydání stavebního povolení dálnice D35 Časy - Ostrov 24.10.2018 12.11.2018
Veřejná vyhláška - Vydání stavebního povolení na vodovodní přeložky a další úpravy u dálnice D35 Časy - Ostrov 26.10.2018 13.11.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na místní úpravu provozu v ulici B. Němcové v Moravanech 01.11.2018 19.11.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku přejezdu mezi obcí Uhersko a místní částí Městec obce Chroustovice 21.11.2018 07.12.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení Dálnice D35 Časy – Ostrov (R35 Časy – Ostrov) 26.11.2018 13.12.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku přejezdu v Moravanech 26.11.2018 13.12.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku železničního přejezdu Turov 26.11.2018 13.12.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o dokončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí povolení stavby Dálnice D35 Časy – Ostrov 14.01.2019 31.01.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy návrh a výzva na označení místní úpravy provozu na silnici č. III/32256 v obci Moravany 28.01.2019 14.02.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku křižovatky v Platěnicích 27.02.2019 18.03.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Turově 05.03.2019 22.03.2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí stavební povolení dálnice D35 Časy - Ostrov 06.03.2019 25.03.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku silnice III/322 46 v místní části Podbor až přejezd Hrochův Týnec 12.03.2019 29.03.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku silnice mezi obcí Moravany a místní částí Turov a obcí Uhersko 14.03.2019 01.04.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách k.ú. Turov, části k.ú. Čeradice a Uhersko
14.03.2019 01.04.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, označení silnice III/322 56 u přechodu ZŠ Moravany 18.03.2019 04.04.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení na prodloužení inž. sítí Moravany pro výstavbu 09.04.2019 26.04.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku přejezdu mezi obcí Uhersko a místní částí Městec obce Chroustovice 08.04.2019 28.04.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení na prodloužení inž. sítí Moravany pro výstavbu 6 rodinných domů 06.05.2019 23.05.2019
Veřejná vyhláška - Finanční úřad oznamuje zpřístupnění seznamu daňových subjektů nepřihlášených k platbě daně za nemovité věci 2019 26.04.2019 27.05.2019
Veřejná vyhláška - Stavební povolení na prodloužení inž. sítí Moravany pro výstavbu 6 rodinných domů 20.05.2019 06.06.2019
Veřejná vyhláška - Stavební povolení na kanalizační stoku a dešťovou kanalizaci v rámci prodloužení sítí Moravany pro 6 rodinných domů 18.06.2019 05.07.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu označením prováděných prací u domu č.p. 154 v ulici 9. května 18.06.2019 05.07.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktualizace zásad č. 2 územního rozvoje Pardubického kraje 21.06.2019 08.07.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku přejezdu mezi obcí Uhersko a místní částí Městec obce Chroustovice 24.06.2019 11.07.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku železničního přejezdu Turov a Slepotice 24.06.2019 11.07.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku silnice III/322 63 mezi obcí Turov a Uhersko 29.07.2019 17.08.2019
Veřejná vyhláška - Projednání návrhu zprávy o uplatňování a změny územního plánu Moravany č. 1 / 2019 21.07.2019 21.08.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku silnice III/322 69 mezi obcí Horní Roveň a Čeradice 16.09.2019 03.10.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy k obnově a zalesňování lesů 03.09.2019 05.10.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, uzavírku silnice III/32258 mezi obcí Dolní Roveň a Prachovice 29.10.2019 15.11.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o nalezení střelné zbraně 20.05.2019 29.11.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj akt. č. 3 04.12.2019 23.12.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva na podání připomínek na označení a omezení místního provozu na silnici č. III/32256 Moravany Platěnice 04.12.2019 23.12.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje původní opatření proti kůrovci a souším pro vlastníky lesů 10.12.2019 31.12.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách k. ú. Městec 06.01.2020 24.01.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu, označení omezení rychlosti na silnici III/322 56 Moravany Platěnice 27.01.2020 13.02.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k připomínkám na označení a omezení místní úpravy provozu na silnici č. III/32263 Moravany 04.02.2020 22.02.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na místní úpravu provozu před ZŠ Moravany v ulici Smetanova 20.03.2020 05.04.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v Moravanech ulice Smetanova 05.05.2020 22.05.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu označení uzavírky silnice Městec Uhersko 07.05.2020 25.05.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad oznamuje zpřístupnění seznamu daňových subjektů k platbě daně z nemovité věci na rok 2020 24.04.2020 28.05.2020
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí zrušení a nové povolení nakládání s povrchovými vodami VD Platěnice NSV 22.05.2020 08.06.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení na ZTI Moravany lokalita Z21 20.05.2020 08.06.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu označení uzavírky silnice č. III/32256 Platěnice Dolní Roveň
10.06.2020 28.06.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu označení uzavírky silnice č. III/32259 Uhersko Čeradice
10.06.2020 28.06.2020
Veřejná vyhláška - Schválení společného povolení ZTI Moravany lokalita Z21, SO 01 Pozemní komunikace 29.06.2020 14.07.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu označení a situace uzavírky silnice Dašice Hrochův Týnec
01.07.2020 15.07.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/32256 v Moravanech 11.08.2020 31.08.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktualizace zásad č. 3 územního rozvoje Pardubického kraje 31.08.2020 17.09.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu označení uzavírky železničního přejezdu mezi obcí Uhersko a místní částí Turov 22.10.2020 09.11.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu stanovení uzavírky železničního přejezdu mezi obcí Uhersko a Městec 22.10.2020 09.11.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k připomínkám stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/32262 Moravany
21.12.2020 07.02.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích označením na silnici č. III/32262 v Moravanech
09.02.2021 27.02.2021
Veřejná vyhláška - Finanční úřad oznamuje zpřístupnění seznamu daňových subjektů k platbě daně z nemovité věci na rok 2021 23.04.2021 27.05.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích uzavření silnice č. III/32263 Chroustovice Turov 10.05.2021 28.05.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek k Národnímu plánu Labe, Odry a Dunaje 01.06.2021 18.06.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení a veřejné projednání změny č. 1 územního plánu Moravany 02.06.2021 16.07.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu označením na silnici III/32247 v k. ú. Moravanský 20.07.2021 07.08.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje původní opatření pro vlastníky lesů
15.09.2021 04.10.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu uzavírku na silnici č. III/32260 Uhersko a místní komunikaci Turov 25.10.2021 10.11.2021
Oznámení o vydání Opatření obecné povahy 31.01.2022 16.02.2022
Opatření obecné povahy 31.01.2022 16.02.2022
Zahájení opakovaného řízení o změně č. 1 územního plánu Moravany 17.02.2022 08.04.2022
Veřejná vyhláška MmPce – Kanalizace a ČOV 24.03.2022 11.04.2022
Veřejná vyhláška o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce úseku Dašice – Komárov 05.04.2022 22.04.2022
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Smetanova 08.04.2022 25.04.2022
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích Komárov 12.04.2022 29.04.2022
Veřejná vyhláška Finančního úřadu 25.04.2022 27.05.2022
Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
23.05.2022 09.06.2022
Veřejná vyhláška změny č. 1 Územního plánu Moravany 07.06.2022 24.06.2022
Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy – Loučná
07.06.2022 24.06.2022
Veřejná vyhláška - stavební povolení Turov - kanalizace a ČOV 15.07.2022 02.08.2022
Veřejná vyhláška – Kormorán 27.07.2022 15.08.2022
Veřejná vyhláška - dopravní opatření při uzavírce silnice
29.07.2022 15.08.2022
Veřejná vyhláškka – Prodloužení stávající uzavírky mezi obcemi Dolní Roveň a Prachovice
01.08.2022 18.08.2022
Veřejná vyhláška – Prodloužení stávající uzavírky silnice III/32269 v k. ú. Horní Roveň
02.08.2022 18.08.2022
Veřejná vyhláška – Dopravní opatření při uzavírce silnice č. III/32258
03.08.2022 20.08.2022
Opatření obecné povahy – Kormorán velký 22.08.2022 09.09.2022
Opatření obecné povahy – Záplavové území Loučná 22.08.2022 09.09.2022
Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy Turov železniční přejezd 13.09.2022 30.09.2022
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu Moravany 22.09.2022 09.10.2022
Veřejná vyhláška - Ministerstva zemědělství 07.11.2022 24.11.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na kůrovce a souše vlastníkům lesa
04.04.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy s rozhodnutím o změnách od původního ustanovení proti kůrovci a zalesňování 06.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy s rozhodnutím o změnách od původního ustanovení proti kůrovci
31.07.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – Prodloužení termínu uzavírky silnice č. III/32269 16.12.2022 03.01.2023
Rekonstrukce místní komunikace v Čeradicích 09.01.2023 26.01.2023
Veřejná vyhláška na úpravu provozu na pozemních komunikacích – Čeradice
09.01.2023 26.01.2023
Veřejná vyhláška – úplná uzavírka Turov – Uhersko 18.01.2023 04.02.2023
Změny na provozovně Moravany 18.01.2023 04.02.2023
Veřejná vyhláška – uzavírka přejezdu v Turově
26.01.2023 12.02.2023
Veřejná vyhláška – Stavební povolení – Rekonstrukce místní komunikace v Čeradicích 14.02.2023 03.03.2023
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu Dašice-Komárov
22.03.2023 08.04.2023
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu Turov
29.03.2023 15.04.2023
Veřejná vyhláška Finančního úřadu Pardubic 14.04.2023 16.05.2023
Veřejná vyhláška o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – železniční přejezdy 05.02.2023 19.05.2023
Veřejná vyhláška Městského úřadu Chrudim – úplná uzavírka silnice III/322 71 09.05.2023 24.05.2023
Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2023 25.04.2023 26.05.2023
Veřejná vyhláška – úplná uzavírka na silnicích III/322 71 a III/322 73. 11.05.2023 28.05.2023
Veřejná vyhláška – Uzavírka Městec - Turov 15.05.2023 01.06.2023
Veřejná vyhláška – Uzavírka Turov nad Loučnou 15.05.2023 01.06.2023
Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – přejezd Turov nad Loučnou
24.05.2023 10.06.2023
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Čeradicích 14.06.2023 30.06.2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy 29.06.2023 29.07.2023
Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Moravanský 02.08.2023 19.08.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Moravany 09.08.2023 27.08.2023
Veřejné vyhláška – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Moravanech
14.08.2023 31.08.2023
Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Moravanském 13.09.2023 30.09.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 26.07.2023 07.10.2023
Veřejná vyhláška – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích „ZTI lokalita Moravany – Z21“ 20.09.2023 08.10.2023
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 27.09.2023 15.10.2023
Veřejná vyhláška – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Moravany 01.10.2023 17.10.2023
Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – ulice Komenského v Moravanech 03.10.2023 20.10.2023
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 19.10.2023 06.11.2023
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 30.10.2023 16.11.2023
Veřejná vyhláška – Bobr obecný 15.01.2024 02.02.2024
Veřejná vyhláška - Uzavírka přejezdu v Moravanech 11.03.2024 27.03.2024
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 03.04.2024 20.04.2024
Veřejná vyhláška FÚ 12.04.2024 16.05.2024
Veřejná vyhláška - Finanční úřad Pardubice 30.04.2023 31.05.2024
Veřejná vyhláška - částečná uzavírka komunikace v místní části Městec městyse Chroustovice 29.05.2024 17.06.2024

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2013

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2013 11.01.2013 26.01.2013
Závěrečný účet za rok 2013 - obec Moravany 18.03.2014 04.04.2014

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2013

OZNÁMENÍ - ZÁMĚRY PRODEJE A PRONÁJMU

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Obec Moravany - Záměr prodeje 11.02.2013 04.03.2013
Pronájem stavby vodojemu v Moravanech 08.07.2013 31.07.2013
Oznámení záměru pronájmu provozovny výdejny léků v Senior centru 17.07.2013 05.08.2013
Oznámení prodeje pozemků v kú Platěnice 08.10.2013 30.10.2013
Záměr výpůjčky rozvodu plynu - plynového zařízení 31.10.2013 15.11.2013
Záměr prodeje části pozemku v Platěnicích 29.11.2013 16.12.2013
Záměr prodeje 11.02.2013 24.07.2014
Oznámení rozhodnutí záměru pronájmu bytu 23.07.2014 10.09.2014
Záměr prodeje 03.09.2014 19.09.2014
Záměr prodeje 04.09.2014 22.09.2014
Oznámení - záměr pronájmu 18.09.2014 06.10.2014
Záměr pronájmu provozoven v SC Moravany 18.11.2014 05.12.2014
Záměr pronájmu parkovacích míst v SC Moravany 18.11.2014 05.12.2014
Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Turov nad Loučnou 18.11.2014 05.12.2014
Záměr prodeje 06.01.2015 26.01.2015
Záměr pronájmu stravovacího zařízení v Seniorcentru 23.01.2015 10.02.2015
Záměr pronájmu "Rybárna" 23.01.2015 10.02.2015
Záměr pronájmu nebytových prostor SC Moravany 16.02.2015 09.03.2015
Záměr prodeje pozemku p. č. 507/8 v k. ú. Moravany nad Loučnou 25.02.2015 30.03.2015
Oznámení - záměr prodeje pozemků 19.03.2015 07.04.2015
Oznámení - záměr pronájmu pozemku p. č. 27 v k. ú. Čeradice nad Loučnou 02.04.2015 21.04.2015
Záměr pronájmu areálu Duhového jezera 05.03.2015 30.04.2015
záměr pronájmu nebytových prostor Senior centrum Moravany 15.06.2015 21.07.2015
Záměr prodeje - pozemek p.c. 47/8 o výměře 315 m2 v k. ú. Moravanský 13.07.2015 30.07.2015
Oznámení záměru pronájmu vodní nádrže DUHOVÉ JEZERO 10.05.2016 12.05.2016
Záměr prodeje pozemku parcelní číslo 10/1 v k. ú. Moravanský 22.12.2016 11.01.2017
Oznámení o záměru podeje pozemku Moravany nad Loučnou 23.11.2017 11.12.2017
Záměr pronájmu fotbalového hřiště a pozemků 08.12.2017 27.12.2017
Záměr prodeje stavebních pozemků Moravany nad Loučnou 21.11.2017 01.03.2018
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Moravany nad Loučnou 19.02.2018 08.03.2018
Záměr směny pozemku k. ú. Moravany nad Loučnou a Moravanský 19.02.2018 08.03.2018
Oznámení záměru prodeje stavebních pozemků z k. ú. Platěnice 30.04.2018 18.05.2018
Záměr prodeje stavebních pozemků u Duhového jezera 19.03.2018 20.05.2018
Záměr pronájmu místnosti v Senior centru Moravany 18.05.2018 04.06.2018
Oznámení záměru pronájmu pozemku v Moravanech 30.08.2018 17.09.2018
Oznámení záměru pronájmu pozemků v Turově 30.08.2018 17.09.2018
Oznámení záměru pronájmu Rybárny 30.08.2018 17.09.2018
Oznámení záměru pronájmu prostor v Senior centru Moravany 30.08.2018 17.09.2018
Oznámení záměru pronájmu areálu u Duhového jezera p. č. 78/10 30.08.2018 17.09.2018
Oznámení záměru pronájmu pozemků v k. ú. Turov nad Loučnou 22.10.2018 09.11.2018
Oznámení záměru pronájmu restaurace s kuchyní v objektu Moravanský dům (dříve sokolovna) 12.09.2018 03.12.2018
Oznámení záměru prodeje pozemku v k. ú. Moravany nad Loučnou p. č. 110/87 27.11.2018 14.12.2018
Oznámení záměru prodeje pozemku v k. ú. Platěnice č. p. 300/11 27.11.2018 14.12.2018
Oznámení záměru prodeje pozemku v k. ú. Moravany nad Loučnou p. č. 110/88 27.11.2018 14.12.2018
Oznámení záměru pronájmu pozemků v k. ú. Turov nad Loučnou 15.02.2019 04.03.2019
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor stravovacího zařízení Senior centra v Moravanech 14.02.2019 04.03.2019
Oznámení záměru pronájmu části pozemku v k. ú. Prachovice u Dašic 02.04.2019 19.04.2019
Oznámení záměru prodeje pozemku v k. ú. Moravany nad Loučnou p. č. 45/3 09.05.2019 28.05.2019
Oznámení záměru pachtu přívodního řádu a vodovodu Turov a Čeradice 21.10.2019 07.11.2019
Oznámení záměru prodeje pozemku p. č. 450/19 v k. ú. Turov nad Loučnou 14.05.2020 02.06.2020
Oznámení záměru směny pozemku v k. ú. Moravany nad Loučnou 27.05.2020 16.06.2020
Oznámení záměru prodeje části pozemků v k. ú. Moravany nad Loučnou 13.07.2020 30.07.2020
Oznámení záměru prodeje pozemku p. č. 262/5 v k. ú. Turov nad Loučnou 11.08.2020 28.08.2020
Oznámení záměru prodeje pozemku p. č. 36/3 v k. ú. Turov nad Loučnou 11.08.2020 28.08.2020
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor - pohostinství č. p. 41 v Platěnicích 03.09.2020 21.09.2020
Oznámení záměru prodeje zasíťovaných pozemků v Moravanech nad Loučnou v rozvojové lokalitě Z21
22.12.2020 25.01.2021
Oznámení otevírání obálek zájemců o koupi pozemků v lokalitě Z21 Moravany dne 25.1.2021 25.01.2021 09.02.2021
Oznámení 2. kola záměru prodeje zasíťovaných pozemků v Moravanech nad Loučnou v rozvojové lokalitě Z21
31.01.2021 01.03.2021
Oznámení otevírání obálek zájemců o koupi pozemků v lokalitě Z21 Moravany dne 1.3.2021 01.03.2021 16.03.2021
Nabídka pozemků Státního pozemkového úřadu k pronájmu 03.02.2021 03.04.2021
Oznámení záměru pachtu multifunkční místnosti s příslušenstvím v 1 PP budovy Moravanského domu 09.04.2021 26.04.2021
Oznámení aktuálního stavu prodeje pozemků v lokalitě Z21 Moravany ke dni 29.3.2021 29.03.2021 30.04.2021
Oznámení záměru prodeje pozemku p. č. 336/26 v k. ú. Turov nad Loučnou 04.05.2021 21.05.2021
Oznámení 3. kola záměru prodeje zasíťovaných pozemků v Moravanech nad Loučnou v rozvojové lokalitě Z21
03.05.2021 31.05.2021
Oznámení neveřejné otevírání obálek zájemců o koupi pozemků v lokalitě Z21 Moravany dne 31.5.2021 17.05.2021 01.06.2021
Oznámení 4. kola záměru prodeje zasíťovaných pozemků v Moravanech nad Loučnou v rozvojové lokalitě Z21
01.06.2021 17.06.2021
Oznámení záměru pachtu nebytových prostor pohostinství č. p. 41 v místní části Platěnice 01.06.2021 17.06.2021
Oznámení záměru pronajmu nebytových prostor pedikúry v objektu Senior centra Moravany 21.06.2021 08.07.2021
Oznámení záměru pronájmu části pozemku p. č. 78/4 v k. ú. Moravany nad Loučnou 19.07.2021 05.08.2021
Oznámení 5. kola záměru prodeje zasíťovaných pozemků v Moravanech nad Loučnou v rozvojové lokalitě Z21
15.07.2021 16.08.2021
Oznámení záměru směny pozemků v k. ú. Platěnice 18.08.2021 07.09.2021
Oznámení záměru pronajmu nebytových prostor kanceláře v objektu Moravanský dům 07.09.2021 25.09.2021
Oznámení 6. kola záměru prodeje zasíťovaných pozemků v Moravanech nad Loučnou v rozvojové lokalitě Z21
08.09.2021 27.09.2021
Nabídka pozemků Státního pozemkového úřadu k pronájmu 04.08.2021 04.10.2021
Oznámení záměru pronájmu prostor restaurace s kuchyní v objektu Moravanský dům 01.11.2021 01.12.2021
Oznámení záměru směny pozemků v k. ú. Moravany nad Loučnou 01.12.2021 20.12.2021
Záměr pronájmu areálu Duhového jezera 19.05.2022 06.06.2022
Záměr prodeje obecního pozemku v Moravanech v rozvojové lokalitě Z21
01.06.2022 20.06.2022
Záměr pronájmu multifunkční místnosti v Moravanském domě 17.08.2022 05.09.2022
Nabídka pozemků k pronájmu 03.08.2022 03.10.2022
Záměr prodeje části pozemku p. č. 114/1 v k. ú. Moravany nad Loučnou 15.09.2022 03.10.2022
Oznámení o záměru prodeje zemědělských a lesních pozemků 26.09.2022 31.10.2022
Záměr pronájmu provozovny kosmetiky, masáže a kadeřnictví v Senior centru Moravany 01.11.2022 21.11.2022
Záměr pronájmu multifunkční místnosti v Moravanském domě 16.11.2022 04.12.2022
Nabídka pozemků k pronájmu 02.11.2022 02.01.2023
Záměr prodeje pozemku Moravany nad Loučnou 21.12.2022 09.01.2023
Záměr prodeje pozemků v Čeradicích
04.01.2023 16.02.2023
Záměr prodeje zasíťovaných obecních pozemků v Moravanech
15.03.2023 10.05.2023
Záměr pronájmu nebytových prostor "Rybárna" 26.04.2023 12.05.2023
Prodej pozemků v Čeradicích - 3. kolo
01.06.2023 31.08.2023
Záměr přenechat plochu části pozemku p. č. 559/6 v k. ú. Moravany nad Loučnou do výpůjčky. 28.11.2023 14.12.2023
Záměr přenechat plochu části pozemku p. č. 112/6 v k. ú. Moravany nad Loučnou 04.12.2023 20.12.2023
Záměr pronájmu části pozemku 110-1 a 110-25 21.12.2023 08.01.2024
Záměr pronájmu části stavby hydroglobu v Moravanech 21.12.2023 08.01.2024
Záměr pronájmu-Moravanský dům 06.02.2024 23.02.2024
Záměr pronájmu 30.04.2024 17.05.2024

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2014

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2014

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu 2014 15.01.2014 31.01.2014

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2015

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 22.01.2015 04.02.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3 ze dne 4. 2. 2015 13.02.2015 28.02.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014 včetně příloh č.1 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014)a č. 2 (Hospodaření MŠ a ZŠ)
30.03.2015 14.04.2015
Účetní závěrka obce a inventarizace obce za rok 2014
30.03.2015 14.04.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 02.04.2015 16.04.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany č. 4 29.04.2015 15.05.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 19.06.2015 01.07.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.5 Obce Moravany 15.07.2015 03.08.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 20.08.2015 02.09.2015
Zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Moravany ze dne 2.9.2015 11.09.2015 02.10.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 26.11.2015 09.12.2015
zápis č. 7 ze zasedání OZ 22.12.2015 06.01.2016

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2016

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2016 14.01.2016 31.12.2016
Rozpočet obce Moravany na rok 2016 10.02.2016 31.12.2016
Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce Moravany na rok 2016 29.03.2016 31.12.2016
Rozpočtové opatření č. 2 obce Moravany 27.04.2016 31.12.2016
Rozpočtové opatření č. 3 obce Moravany schválené zastupitelstvem 01.07.2016 31.12.2016
Rozpočtové opatření č. 4 obce Moravany schválené zastupitelstvem 22.09.2016 31.12.2016
Rozpočtové opatření č. 5 obce Moravany schválené zastupitelstvem 13.10.2016 31.12.2016
Rozpočtové opatření č. 6 obce Moravany schválené zastupitelstvem 10.12.2016 31.12.2016
Rozpočtové opatření č. 7 obce Moravany schválené zastupitelstvem 14.12.2016 31.12.2016
Závěrečný účet obce Moravany za rok 2016 10.05.2017 03.11.2018

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2016

PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 SB. pro Istav Media s.r.o. - žádost a odpověď 08.02.2016 26.02.2016
Reakce na dopis pana Kopřivy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 22.04.2016 09.05.2016
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 SB. pro Ekoport z.s. - žádost a odpověď na ČOV 24.10.2016 24.11.2016
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 SB. pro P. Procházková - výše odměn ředitele ZŠ 1. pol. 2016
21.11.2016 06.12.2016
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 SB. pro Istav Media s.r.o. - investiční plány obce 2017 27.02.2017 15.03.2017
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 SB. pro M. Ambros - realizace třídění a nakládání s odpady 29.03.2017 14.04.2017
Poskytnutí informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - CMS - otázky veřejného osvětlení 22.06.2017 06.07.2017
Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - CODES cz - otázky sociálního bydlení 01.08.2017 15.08.2017
Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - REMA- dodavatel služeb odpadů 01.08.2017 16.08.2017
Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - KROSS s.r.o. - dotazník ke škodlivosti ptactva 23.08.2017 08.09.2017
Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - FORUM 50% - výzkum zastoupení na úřadech 20.11.2017 06.12.2017
Poskytnutí informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - firma Fineliner z.s. - žádost a odpověď na kastrační program 26.11.2018 13.12.2018
Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - pan J. Kopřiva - otázky k bytu v domě č.p.8 Moravany - Platěnice 18.01.2018 31.12.2018
Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - paní N. Vančurová - otázka výše odměny starosty za aktuální volební období
27.02.2018 31.12.2018
Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - pan J. Kopřiva - otázky k nájmu bytu v domě č.p.8 Moravany - Platěnice 03.09.2018 31.12.2018
Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím - pan J. Kopřiva - otázky dokumentu k bytu v domě č.p.8 Moravany - Platěnice 03.09.2018 31.12.2018
Poskytnutí informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - firma Duponti s. r. o. - žádost a odpověď na náklady a služby GDPR 06.06.2018 31.12.2018
Poskytnutí informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - soukromá osoba - žádost a odpověď nahlédnutí do matrik 01.02.2019 31.12.2019
Poskytnutí informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - spolek UPLACENI.CZ - žádost a odpověď na podání nabídek na veřejné zakázky 28.08.2019 31.12.2019
Poskytnutí informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - soukromá osoba - žádost a odpověď na poskytnutí pachtovních smluv
15.06.2020 31.12.2020
Poskytnutí informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - soukromá osoba - dotazy a odpovědi k nájmu v Platěnicích 01.12.2021 31.12.2021
Dotaz a odpověď podle zákona 106/1999 Sb. 05.05.2022 31.12.2022
Dotaz a odpověď podle zákona 106/1999 Sb.
23.08.2022 31.12.2022
Dotaz a odpověd dle zákona 106/1999 18.04.2023 31.12.2023

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Veřejnoprávní smlouva č. 2 o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost Horní Roveň 22.02.2016 22.02.2019
Veřejnoprávní smlouva SOKOL Moravany 22.02.2016 22.02.2019
Veřejnoprávní smlouva Oblastní charita Pardubice 22.02.2016 22.02.2019
Veřejnoprávní smlouva OCH Pardubice 16.02.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ SOKOL Moravany č. 11I2017 10.02.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace Oblastní charitě dotace na pečovatelské služby 27.02.2018 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace SDH Moravany na provoz 27.02.2018 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace TJ SOKOL Moravany na provoz 27.02.2018 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace OCH Pardubice č. 18I2019 22.02.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace Farnost Horní Roveň č. 17I2019 22.02.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace SDH Moravany č. 13I2019 22.02.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace TJ Sokol Moravany č. 9I2019 22.02.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace Oblastní charita Pardubice 17I2020 26.02.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace SDH Moravany č. 11I2020 26.02.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace TJ Sokol Moravany č. 1I2020 26.02.2020 31.12.2023

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2018

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2018 12.01.2018 30.01.2018
Rozpočet obce Moravany na rok 2018 13.02.2018 31.01.2019
Rozpočtové opatření č. 1 obce Moravany schválené radou obce 2018 28.02.2018 31.01.2019
Rozpočtové opatření č. 2 obce Moravany schválené radou obce 2018 30.04.2018 31.01.2019
Rozpočtové opatření č. 3 obce Moravany schválené radou obce 2018 17.05.2018 31.01.2019
Rozpočtové opatření č. 4 obce Moravany schválené radou obce 2018 11.07.2018 31.01.2019
Rozpočtové opatření č. 5 obce Moravany schválené radou obce 2018 17.09.2018 31.01.2019
Rozpočtové opatření č. 6 obce Moravany schválené radou obce 2018 08.10.2018 31.01.2019
Rozpočtové opatření č. 7 obce Moravany schválené radou obce 2018 08.10.2018 31.01.2019
Rozpočtové opatření č. 8 obce Moravany schválené zastupitelstvem 14.12.2018 31.01.2019
Rozpočtové opatření č. 9 obce Moravany schválené zastupitelstvem 11.01.2019 31.01.2019
Návrh závěrečného účtu obce Moravany za rok 2018 05.06.2019 24.06.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravany za rok 2018 05.06.2019 24.06.2019
Závěrečný účet obce Moravany za rok 2018 30.06.2019 30.06.2020

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 1. 2. 2017 20.01.2017 01.02.2017
zápis č. 13 ze zasedání OZ 2017
10.02.2017 28.02.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 19. 4. 2016 07.04.2017 20.04.2017
Zápis č. 14 ze zasedání OZ 2017 04.05.2017 25.05.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 28. 6. 2017 15.06.2017 28.06.2017
Zápis č.15 ze zasedání OZ 2017 11.07.2017 31.07.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 20. 9. 2017 08.09.2017 20.09.2017
Zápis č.16 ze zasedání OZ 2017 06.10.2017 25.10.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 13. 12. 2017 30.11.2017 13.12.2017
Zápis č.17 ze zasedání OZ 2017 19.12.2017 09.01.2018

VÝROČNÍ ZPRÁVY DLE § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2017

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2017

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2017

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2017 13.01.2017 30.01.2017
Návrh závěrečného účtu obce Moravany za rok 2016 22.03.2017 20.04.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravany za rok 2016 22.03.2017 20.04.2017
Rozvaha a bilance obce Moravany za rok 2016 22.03.2017 20.04.2017
Výkaz zisku a ztráty obec Moravany za rok 2016 22.03.2017 20.04.2017
Příloha Mateřská škola Moravany za rok 2016 22.03.2017 20.04.2017
Příloha Základní škola Moravany za rok 2016 22.03.2017 20.04.2017
Příloha obec Moravany za rok 2016 22.03.2017 20.04.2017
Inventarizační zpráva za rok 2016 22.03.2017 20.04.2017
Návrh na střednědobý výhled rozpočtu obce Moravany 2019-2021 27.11.2017 13.12.2017
Rozpočet obce Moravany na rok 2017 10.02.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 1 obce Moravany schválené zastupitelstvem 04.05.2017 31.01.2018
Rozpočtové opatření č. 2 obce Moravany schválené zastupitelstvem 24.07.2017 31.01.2018
Rozpočtové opatření č. 3 obce Moravany schválené zastupitelstvem 22.08.2017 31.01.2018
Rozpočtové opatření č. 4 obce Moravany schválené zastupitelstvem 29.09.2017 31.01.2018
Rozpočtové opatření č. 5 obce Moravany schválené zastupitelstvem 25.10.2017 31.01.2018
Rozpočtové opatření č. 6 obce Moravany schválené zastupitelstvem 11.12.2017 31.01.2018
Rozpočtové opatření č. 7 obce Moravany schválené zastupitelstvem a pravidla rozpočtového provizoria
18.12.2017 31.01.2018
Rozpočtové opatření č. 8 obce Moravany schválené zastupitelstvem 12.01.2018 31.01.2018
Návrh závěrečného účtu obce Moravany za rok 2017 06.06.2018 28.06.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravany za rok 2017 06.06.2018 28.06.2018
Rozpočtový výhled obce Moravany 2017 22.03.2017 26.02.2019
Závěrečný účet obce Moravany za rok 2017 11.07.2018 30.06.2019
Závěrečný účet obce Moravany za rok 2017 - Příloha č. 1 kontrola hospodaření 19.09.2018 30.06.2019
Závěrečný účet obce Moravany za rok 2017 - Příloha č. 2 hospodaření PO 19.09.2018 30.06.2019
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Moravany na rok 2019 a 2020 18.12.2017 05.06.2020

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2016

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2016

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2018

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2018

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2018

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 31. 1. 2018 19.01.2018 31.01.2018
Zápis č.18 ze zasedání OZ 2018 13.02.2018 05.03.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 18. 4. 2018 05.04.2018 19.04.2018
Zápis č.19 ze zasedání OZ 2018 30.04.2018 18.05.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 27. 6. 2018 14.06.2018 27.06.2018
Zápis č.20 ze zasedání OZ 2018 11.07.2018 31.07.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 19. 9. 2018 07.09.2018 19.09.2018
Zápis č. 21 ze zasedání OZ 2018 02.10.2018 22.10.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 2. 11. 2018 22.10.2018 02.11.2018
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2018 č. 01 08.11.2018 28.11.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 10. 12. 2018 30.11.2018 10.12.2018
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2018 č. 02 20.12.2018 07.01.2019

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2019

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2019 29.10.2018 15.12.2018
Schválený rozpočet DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2019 14.12.2018 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice 13.11.2019 31.01.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2019 27.05.2020 14.06.2020
Rozvaha DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2019 27.05.2020 14.06.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019 27.05.2020 14.06.2020
Výkaz zisku a ztrát DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019 27.05.2020 14.06.2020
Návrh závěrečného účtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019 27.05.2020 14.06.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019 24.06.2020 20.06.2021
Závěrečný účet DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019 24.06.2020 20.06.2021
Rozvaha DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019 24.06.2020 20.06.2021
Výsledovka DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2019 24.06.2020 20.06.2021

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2019

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 28. 1. 2019 16.01.2019 28.01.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019 č. 3 06.02.2019 25.02.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019/3 příloha 1 rozpočet 06.02.2019 25.02.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019/3 příloha 2 příspěvky 06.02.2019 25.02.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019/3 příloha 3 vzor veřejnoprávní smlouvy 06.02.2019 25.02.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019/3 příloha 4 vzor veřejnoprávní smlouvy na poskytování pečovatelské sluzby 06.02.2019 25.02.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 24. 4. 2019 11.04.2019 25.04.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019 č. 4 07.05.2019 29.05.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 24. 6. 2019 13.06.2019 24.06.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019 č. 5 03.07.2019 25.07.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 23. 9. 2019 11.09.2019 23.09.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019 č. 6 02.10.2019 24.10.2019
Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce 6. 11. 2019 30.10.2019 07.11.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019 č. 7 18.11.2019 05.12.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 9. 12. 2019 28.11.2019 09.12.2019
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2019 č. 8 17.12.2019 05.01.2020

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2019

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Pravidla rozpočtového provizoria 20.12.2018 30.01.2019
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2019 11.01.2019 15.02.2019
Rozpočet obce Moravany na rok 2019 11.02.2019 31.01.2020
Oznámení o schválení rozpočtového provizoria obce Moravany 18.12.2019 05.02.2020
Rozpočtové opatření č. 1 obce Moravany schválené radou obce 2019 21.03.2019 06.02.2020
Rozpočtové opatření č. 2 obce Moravany schválené radou obce 2019 09.05.2019 06.02.2020
Rozpočtové opatření č. 3 obce Moravany schválené radou obce 2019 30.05.2019 06.02.2020
Rozpočtové opatření č. 4 obce Moravany schválené radou obce 2019 17.07.2019 06.02.2020
Rozpočtové opatření č. 5 obce Moravany schválené radou obce 2019 03.09.2019 06.02.2020
Rozpočtové opatření č. 6 obce Moravany schválené radou obce 2019 02.10.2019 06.02.2020
Rozpočtové opatření č. 7 obce Moravany schválené radou obce 2019 13.11.2019 06.02.2020
Rozpočtové opatření č. 8 obce Moravany schválené radou obce 2019 13.11.2019 06.02.2020
Rozpočtové opatření č. 9 obce Moravany schválené radou obce 2019 02.12.2019 06.02.2020
Rozpočtové opatření č. 10 obce Moravany schválené radou obce 2019 17.12.2019 06.02.2020
Rozpočtové opatření č. 11 obce Moravany schválené radou obce 2019 08.01.2020 06.02.2020
Návrh závěrečného účtu obce Moravany za rok 2019 02.06.2020 22.06.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravany za rok 2019 02.06.2020 22.06.2020
Závěrečný účet obce Moravany za rok 2019 15.07.2020 30.06.2021

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2015

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2015 15.01.2015 02.02.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Moravany 04.04.2016 20.04.2016
Inventarizační zpráva za rok 2015 04.04.2016 20.04.2016
Příloha č. 2 Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí 04.04.2016 20.04.2016
Obec Moravany výkaz zisku a ztrát 04.04.2016 20.04.2016
Obec Moravany rozvaha a bilance 04.04.2016 20.04.2016
Obec Moravany příloha 04.04.2016 20.04.2016
Závěrečný účet 2015 04.04.2016 20.04.2016
DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice - závěrečný účet za rok 2015
27.04.2016 14.05.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet svazku obcí Loučná za rok 2015
19.05.2016 14.06.2016

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2020

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Obec Moravany návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2023 21.11.2019 09.12.2019
Příprava rozpočtu obce Moravany na rok 2020 17.10.2019 31.12.2019
Obec Moravany střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2023 18.12.2019 31.12.2019
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2020 17.01.2020 05.02.2020
Rozpočet obce Moravany na rok 2020 15.02.2020 31.01.2021
Rozpočtové opatření č. 1 obce Moravany schválené radou obce 2020 07.04.2020 09.02.2021
Rozpočtové opatření č. 2 obce Moravany schválené radou obce 2020 22.05.2020 09.02.2021
Rozpočtové opatření č. 3 obce Moravany schválené radou obce 2020 01.07.2020 09.02.2021
Rozpočtové opatření č. 4 obce Moravany schválené radou obce 2020 16.09.2020 09.02.2021
Rozpočtové opatření č. 5 obce Moravany schválené radou obce 2020 07.10.2020 09.02.2021
Rozpočtové opatření č. 6 obce Moravany schválené radou obce 2020 03.12.2020 09.02.2021
Oznámení o schválení rozpočtového provizoria obce Moravany 22.12.2020 09.02.2021
Rozpočtové opatření č. 7 obce Moravany schválené radou obce 2020 22.12.2020 09.02.2021
Návrh závěrečného účtu obce Moravany za rok 2020 03.06.2021 22.06.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravany za rok 2020 03.06.2021 22.06.2021
Závěrečný účet obce Moravany za rok 2020 24.06.2021 20.06.2022
Obec Moravany střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2023 20.12.2019 31.12.2022

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2020

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2020

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2020 19.11.2019 09.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2020-2022 19.11.2019 09.12.2019
Schválený rozpočet DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2020 17.12.2019 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice 24.06.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice 04.11.2020 31.12.2020
Návrh závěrečného účtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2020 10.05.2021 01.07.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2020 30.06.2021 30.06.2022
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2020 30.06.2021 30.06.2022
Rozvaha a výkaz zisku a ztrát DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2020 30.06.2021 30.06.2022
Závěrečný účet DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2020 30.06.2021 30.06.2022
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2020-2022 17.12.2019 31.12.2022

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2015

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
ZŠ rozvaha a bilance a výkaz zisku a ztráty 04.04.2016 20.04.2016
ZŠ Příloha 04.04.2016 20.04.2016

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2017

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2018

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2019

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2020

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2015

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
MŠ rozvaha a bilance a výkaz zisku a ztráty 04.04.2016 20.04.2016
MŠ Příloha 04.04.2016 20.04.2016

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2017

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Rozvaha a bilance Mateřské školy Moravany za rok 2016 22.03.2017 20.04.2017
Výkaz zisku a ztráty Mateřské školy Moravany za rok 2016 22.03.2017 20.04.2017

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2018

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2019

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
MŠ Moravany návrh rozpočtu na rok 2019 30.11.2018 17.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Moravany na rok 2020 a 2021 18.12.2018 31.12.2019
MŠ Moravany rozpočet na rok 2019 18.12.2018 31.12.2019

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2020

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2020

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 5. 2. 2020 22.01.2020 06.02.2020
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2020 č. 9
13.02.2020 04.03.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 27. 4. 2020 16.04.2020 27.04.2020
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2020 č. 10 07.05.2020 25.05.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 22. 6. 2020 10.06.2020 22.06.2020
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2020 č. 11 07.07.2020 25.07.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 30. 9. 2020 18.09.2020 30.09.2020
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2020 č. 12 07.10.2020 25.10.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 14. 12. 2020 03.12.2020 14.12.2020
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2020 č. 13 22.12.2020 11.01.2021

COVID 19 NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 1/2020 23.09.2020 31.10.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 2/2020 23.09.2020 31.10.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 3/2020 01.10.2020 31.10.2020
Usnesení Vlády o přijetí krizových opatření sbírka zákonů 162/20 09.10.2020 31.10.2020
Dočasná změna úředních hodin OÚ Moravany dle usnesení Vlády České Republiky 09.10.2020 31.10.2020
Usnesení Vlády o přijetí krizových opatření sbírka zákonů 166/20 14.10.2020 04.11.2020
Usnesení Vlády o přijetí krizových opatření sbírka zákonů 210/20 08.12.2020 24.12.2020
Usnesení Vlády o přijetí krizových opatření sbírka zákonů 215/20 10.12.2020 25.12.2020
Usnesení Vlády o přijetí krizových opatření sbírka zákonů 231/20 18.12.2020 02.01.2021

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2021

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2021

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2021

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2021

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2021 20.01.2021 14.02.2021
Rozpočet obce Moravany na rok 2021 15.02.2021 15.02.2022
Rozpočtové opatření č. 1 obce Moravany schválené radou obce 2021 09.04.2021 15.02.2022
Rozpočtové opatření č. 2 obce Moravany schválené radou obce 2021 15.05.2021 15.02.2022
Rozpočtové opatření č. 3 obce Moravany schválené radou obce 2021 17.06.2021 15.02.2022
Rozpočtové opatření č. 4 obce Moravany schválené radou obce 2021 01.07.2021 15.02.2022
Rozpočtové opatření č. 5 obce Moravany schválené radou obce 2021 09.09.2021 15.02.2022
Rozpočtové opatření č. 6 obce Moravany schválené radou obce 2021 13.10.2021 15.02.2022
Rozpočtové opatření č. 7 obce Moravany schválené radou obce 2021 22.12.2021 15.02.2022
Rozpočtové provizorium obce Moravany schválené na zasedání zastupitelstva obce 2021 22.12.2021 15.02.2022
Závěrečný účet obce Moravany za rok 2021 06.06.2022 30.06.2023

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2021

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 8. 2. 2021 28.01.2021 12.02.2021
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2021 č. 14
18.02.2021 08.03.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 26. 4. 2021 15.04.2021 27.04.2021
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2021 č. 15 05.05.2021 31.05.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 21. 6. 2021 09.06.2021 22.06.2021
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2021 č. 16 28.06.2021 16.07.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 20. 9. 2021 09.09.2021 21.09.2021
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2021 č. 17 04.10.2021 25.10.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 20. 9. 2021 02.12.2021 14.12.2021

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2021

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2022

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu Svazku obcí Loučná 2022 15.11.2021 09.12.2021
Návrh rozpočtu Svazku obcí Loučná na rok 2023 04.11.2022 10.12.2022
Rozpočet Svazku obcí Loučná na rok 2023 25.11.2022 31.12.2023

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2022

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2022 22.11.2021 22.11.2021
Návrh závěrečného účtu 2021 DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice
13.05.2022 02.06.2022
Návrh rozpočtu 2023 28.11.2022 14.12.2022
Schválený rozpočet DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2022 09.12.2021 31.12.2022
Vypočet výše ceny vodného DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2022 09.12.2021 31.12.2022
Vyhlášení schválené ceny vodného a stočného DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2022 09.12.2021 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1 16.12.2022 31.12.2022
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2022
05.05.2023 30.06.2023
Rozpočet 2023 16.12.2022 31.12.2023
Kalkulace cen pro vodné pro rok 2023 16.12.2022 31.12.2023
Vyhlášení ceny vodného platné od 1.1.2023 16.12.2022 31.12.2023
Závěrečný účet Svazku obcí Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2022
12.06.2023 20.06.2024

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLKY MATEŘSKÉ MORAVANY 2022

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2022

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2021

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2021 č. 18 22.12.2021 10.01.2022

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2022

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Rozpočet obce 2022 – Návrh
27.01.2022 27.02.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
13.05.2022 06.06.2022
Zpráva o výskledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 13.05.2022 06.06.2022
Rozpočtové provizorium 14.12.2022 20.02.2023
Rozpočet obce Moravany na rok 2022 16.02.2022 28.02.2023
Rozpočtové opatření č. 1 17.03.2022 28.02.2023
Rozpočtové opatření č. 2 28.03.2022 28.02.2023
Rozpočtové opatření č. 3 09.06.2022 28.02.2023
Rozpočtové opatření č. 4 22.06.2022 28.02.2023
Rozpočtové opatření č. 5 26.07.2022 28.02.2023
Rozpočtové opatření č. 6 27.09.2022 28.02.2023
Rozpočtové opatření č. 7 24.10.2022 28.02.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Moravany na r 2024-2026 24.11.2022 28.02.2023
Rozpočtové opatření č. 8 08.12.2022 28.02.2023
Rozpočtové opatření č. 9 21.12.2022 28.02.2023
Rozpočtové opatření č. 10 21.12.2022 28.02.2023

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2022

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Moravany 14.2.2022 02.02.2022 14.02.2022
Zápis zasedání zastupitelstva č. 19 25.02.2022 18.03.2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 30. 5. 2022 18.05.2022 31.05.2022
Zápis zasedání Zastupitelstva obce Moravany 2022 č. 20 09.06.2022 27.06.2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14.9.2022 05.09.2022 15.09.2022
Zápis č. 21 ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany 27.09.2022 15.10.2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19.10. 2022 10.08.2022 20.10.2022
Zápis č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. 10. 2022 26.10.2022 15.11.2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12. 12. 2022 02.12.2022 12.12.2022
Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2022 20.12.2022 12.01.2023

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ MORAVANY 2023

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2024 a 2025 15.11.2022 31.12.2022
Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2023 15.11.2022 31.12.2022
ZŠ – rozpočet 2023 21.12.2022 31.12.2023
ZŠ - výhled rozpočtu 2024-2025 21.12.2022 31.12.2023
Návrh střednědobého výhledu na r. 2025-2026 09.11.2023 31.12.2023
Návrh rozpočtu na r. 2024 09.11.2023 31.12.2023

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY MATEŘSKÉ MORAVANY 2023

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
MŠ - návrh střednědobého výhledu na r. 2024-2025 24.11.2022 31.12.2022
MŠ - návrh rozpočtu na 2023 24.11.2022 31.12.2022
MŠ - rozpočet na 2023 21.12.2022 31.12.2023
MŠ - výhled rozpočtu 2024-2025 21.12.2022 31.12.2023
MŠ - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2025-2026.jpg 24.11.2023 31.12.2023
MŠ - návrh rozpočtu na rok 2024 24.11.2023 31.12.2023

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2023

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2023

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu obce Moravany na rok 2023 27.01.2023 28.02.2023
Závěrečný účet obce za rok 2022 – návrh 22.05.2023 30.06.2023
Rozpočet obce Moravany na rok 2023 15.02.2023 28.02.2024
Rozpočtové opatření č. 1 21.03.2023 28.02.2024
Rozpočtové opatření obce č. 2 04.05.2023 28.02.2024
Rozpočtové opatření č. 3 14.06.2023 28.02.2024
Rozpočtové opatření č. 4 13.07.2023 28.02.2024
Rozpočtové opatření č. 5 05.09.2023 28.02.2024
Rozpočtové opatření č. 6 18.09.2023 28.02.2024
Rozpočtové opatření č. 7 28.11.2023 28.02.2024
Rozpočtové opatření č. 8 18.12.2023 28.02.2024

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2023

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE 2023

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu 2024-SO Rozšíření vodovodu Chroustovice 17.11.2023 06.12.2023
Návrh střednědobého výhledu 2026-2028-SO RVCH 17.11.2023 06.12.2023

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2023

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu Svazku obcí Loučná na rok 2024 22.11.2023 20.12.2023

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE MORAVANY 2024

Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Rozpočtové provizorium 15.12.2023 20.02.2024
Rozpočet obce na r. 2024 - NÁVRH 26.01.2024 20.02.2024
Rozpočtové opatření č. 3 27.06.2024 28.02.2024

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2024

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com