Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuality z úřadu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14.9.2022

Veřejné zasedání  Zastupitelstva obce Moravany se koná ve středu 14. 9. 2022 od 17.00 hodin v sále Moravanského domu

Program jednání:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.                          

  2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.                                                                            

  3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.                                                      

  4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení  předchozích zasedání zastupitelstva obce.                      

  5. Změna užívání nebytového prostoru v senior centru pro dětskou skupinu.                                

  6. Rozpočtové opatření č. 6.                                                   

  7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 132/107 v k. ú.

      Moravany nad Loučnou o výměře 783 m2.                                                           

  8. Projednání, příp. schválení převodu majetku mezi obcemi a Lesním družstvem Vysoké

      Chvojno s.r.o.      

  9. Projednání, příp. schválení využití předkupního práva  na odkoupení nemovitosti na  

      pozemku p. č. 395/2 v k. ú. Štěpánovsko.                                                            

 10. Projednání, příp. schválení stanov svazku „Rozšíření vodovodu Chroustovice.“                                                

11. Diskuse.

12. Přednesení usnesení.

13. Závěr.

Záměr prodeje pozemku v Moravanech v rozvojové lokalitě Z21