Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuality z úřadu

Nový ceník pronájmu Sportovní haly platný od 1.1.2023

Stávající ceník je platný od roku 2015 a od té doby došlo k výraznému nárůstu cen, zejména energií. Z tohoto důvodu bylo nutné ceník zrevidovat a promítnout do něj tyto změny. Oproti stávajícímu ceníku došlo k průměrnému zdražení o cca 10 procent. Doufáme, že tyto změny vzhledem ke zde uvedeným skutečnostem pochopíte, protože naší snahou bylo, aby byl dopad na ceny pro koncového zákazníka co nejmenší.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19.10. 2022

Veřejné zasedání  

Zastupitelstva obce Moravany

se koná ve středu 19. 10. 2022

od 17.00 hodin

v zasedací místnosti OÚ Moravany

Program jednání:

  1. Zahájení, přivítání.                                                               

  2. Složení slibu členů zastupitelstva                                   

  3. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.                                                                                    

  4. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

  5. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.

  6. Volba starosty obce.

  7. Volba místostarosty obce.

  8. Volba členů rady obce.

  9. Schválení výborů zastupitelstva obce.

      A) Volba předsedy finančního výboru.

      B) Volba předsedy kontrolního výboru.

      C) Volba členů finančního výboru

      D) Volba členů kontrolního výboru.

10. Schválení odměn zastupitelům a nezastupitelům.

11. Diskuse

12. Přednesení usnesení

13. Závěr

Vyvěšeno:  08. 10. 2022

Sejmuto:  20. 10. 2022   

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14.9.2022

Veřejné zasedání  Zastupitelstva obce Moravany se koná ve středu 14. 9. 2022 od 17.00 hodin v sále Moravanského domu

Program jednání:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.                          

  2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.                                                                            

  3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.                                                      

  4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení  předchozích zasedání zastupitelstva obce.                      

  5. Změna užívání nebytového prostoru v senior centru pro dětskou skupinu.                                

  6. Rozpočtové opatření č. 6.                                                   

  7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 132/107 v k. ú.

      Moravany nad Loučnou o výměře 783 m2.                                                           

  8. Projednání, příp. schválení převodu majetku mezi obcemi a Lesním družstvem Vysoké

      Chvojno s.r.o.      

  9. Projednání, příp. schválení využití předkupního práva  na odkoupení nemovitosti na  

      pozemku p. č. 395/2 v k. ú. Štěpánovsko.                                                            

 10. Projednání, příp. schválení stanov svazku „Rozšíření vodovodu Chroustovice.“                                                

11. Diskuse.

12. Přednesení usnesení.

13. Závěr.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com