Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace o obecním informačním systému

Informace o obecním informačním systému

Pro řízení obce je nezbytná oboustranná komunikace mezi volenými zástupci a občany. V současné době jsou občané informováni celou řadou způsobů:

  1. Na veřejných zasedáních Zastupitelstva obce Moravany.
  2. Zveřejňováním informací na úřední desce v obci, umístěné před budovou Obecního úřadu Moravany, náměstí Hrdinů 136, Moravany.
  3. Prostřednictvím webových stránek obce na http://www.obec-moravany.cz
  4. Elektronickou úřední deskou  v rámci webových stránek obce.
  5. Moravanským zpravodajem.
  6. Plakáty, letáčky a podobným materiálem pro informaci o krátkodobých, zpravidla kulturních, společenských a sportovních akcích.
  7. Hlášením obecního rozhlasu.
  8. Za součást informačního systému lze považovat i propagační materiály obce.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com