Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zápisy zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19.10. 2022

Veřejné zasedání  

Zastupitelstva obce Moravany

se koná ve středu 19. 10. 2022

od 17.00 hodin

v zasedací místnosti OÚ Moravany

Program jednání:

  1. Zahájení, přivítání.                                                               

  2. Složení slibu členů zastupitelstva                                   

  3. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.                                                                                    

  4. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

  5. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.

  6. Volba starosty obce.

  7. Volba místostarosty obce.

  8. Volba členů rady obce.

  9. Schválení výborů zastupitelstva obce.

      A) Volba předsedy finančního výboru.

      B) Volba předsedy kontrolního výboru.

      C) Volba členů finančního výboru

      D) Volba členů kontrolního výboru.

10. Schválení odměn zastupitelům a nezastupitelům.

11. Diskuse

12. Přednesení usnesení

13. Závěr

Vyvěšeno:  08. 10. 2022

Sejmuto:  20. 10. 2022   

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com