Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pozvánky na akce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14.9.2022

Veřejné zasedání  Zastupitelstva obce Moravany se koná ve středu 14. 9. 2022 od 17.00 hodin v sále Moravanského domu

Program jednání:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.                          

  2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.                                                                            

  3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.                                                      

  4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení  předchozích zasedání zastupitelstva obce.                      

  5. Změna užívání nebytového prostoru v senior centru pro dětskou skupinu.                                

  6. Rozpočtové opatření č. 6.                                                   

  7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 132/107 v k. ú.

      Moravany nad Loučnou o výměře 783 m2.                                                           

  8. Projednání, příp. schválení převodu majetku mezi obcemi a Lesním družstvem Vysoké

      Chvojno s.r.o.      

  9. Projednání, příp. schválení využití předkupního práva  na odkoupení nemovitosti na  

      pozemku p. č. 395/2 v k. ú. Štěpánovsko.                                                            

 10. Projednání, příp. schválení stanov svazku „Rozšíření vodovodu Chroustovice.“                                                

11. Diskuse.

12. Přednesení usnesení.

13. Závěr.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com