Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pohled do historie – Moravanský

Moravanský ( Sehndorf, nesprávně Moravánky ) pocházejí z německé kolonizace Josefinské. Víska vzdálená 1 1/4 hod. jihozáp. od Holic, se 170 obyv. v 33 domech, z nichž původní stojí ve dvou řadách podél cesty. Pozemky zdejší jsou písčité a slovou Uiberschar, Zuthal a Stelle ( Baustelle ).
Moravanský vznikl způsobem zákupným na bývalém rybníku Moravanském r. 1782, když císař Josef II., podporuje po způsobu pruského Fridricha německou kolonisaci Čech, pozemky ze zrušených rybníků Moravanského, Velkolánského a Malolánského, jichž hráze jsou místy ještě patrny, daroval přistěhovalcům z Pruského Slezska dědičně v nájem. Původní sídla byla tu vystavěna z báchor, osmihranné stodoly ze dřeva. Studně mělké byly vyzděné, taškami kryté a vedly do nich schody. Později přestavována obydlí od jediného stavitele, který měl stavbu všech 16 čísel najmutou od panství Pardubického. Ke každému číslu připsáno 11-12 jiter pozemků. Osadníci platili vrchnosti 18 grošů splátky ročně na stavení a pozemky. Asi r. 1876 teprve doplaceny poslední splátky do panského důchodu za dříví a stavbu.
Původní osadníci se jmenovali: Ender, Josef Frosch, Hynek Frosch, Herrmann, Kauglitz, Plesl, Riezner, Rotter, Josef Schaar, Johanes Schmied ( lidově Schmiedelhanes ), Schlima, Schmoranz, Josef Stehr, Weigant, Wenzel, Ulrich. Kolik osob se přistěhovalo, nelze dnes pověděti. Dle sdělení Rottra pocházely tyto katolické rodiny z části z Pruského Slezska, z části z pohraničních osad v království Českém.
V Moravanském jest 270 j. 240° polí, 280 j. 500° luk, 12 j. 26° zahrad a pastvin, lesů a rybníků není tu, 8 j. 1226° neplodné půdy; celkem 571 j. 626° půdy. Domácí obyvatelé užívají 194 j. 1327°, zbytek ( 376 j. 899° ) drží 79 osadníků cizích ( z Dašic, Kostěnic, Moravan, Platěnic ).
V Moravanském zavedeno pěstování zelí dříve než ve Vesce; odtud rozšířilo se po okolní krajině. Za dávných dob bývala v Moravanském každou neděli muzika a houpačka. Příjmy obce byly r. 1901 255.02 K; hodnota obecního jmění byl pozemek za 100 K, z něhož ( shořelá třídeň ) bere se 1 K nájmu.
Moravanský co část politické obce Kostěnic platí této 1/4 vydání školního.
Dříve tato obec přiškolena k Dašicům. R. 1840. založena byla stěhovavá škola po jednotlivých staveních. Kde ve stavení měli jedno dítě, tam bylo vyučováno jeden týden a učitel bydlel i stravován byl v témž čísle. Kde měli dvě děti, tam vyučováno 2 týdny a pod. Vyučováno ovšem německy. Prvním učitelem byl Jos. Zimmer. Od r. 1847 byla obec Moravanský přiškolena ke Kostěnicům. Roku 1882. začalo se vyučovati v Moravanském v najatém stavení. Jednopatrová škola nynější postavena 1885. Schulvereinem nákladem 7360 zl. Roku 1888. žádala obec za odškolení a zřízení samostatné veřejné školy; pětiletý průměr počtu dítek byl 39. Po přijetí podmínek, jež Kostěnice kladly, odškolení uskutečněno. Ale škola tato pro nedostatek žactva byla již r. 1905. zavřena. „Když zbyly v ní učiteli jen dvě děti, tak z ní utekl“, říkají lidé. Knihovna (německá) měla 246 knih.
Vybráno z Monografie Pardubicko-Holicko-Přeloučsko

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com